DUB: 45.000 unieke bezoekers per maand

Studenten bezetten februari 2010 het Bestuursgebouw uit protest tegen de opheffing van het papieren Ublad.

Na de lancering van de nieuwe DUB-site in februari ligt het aantal unieke bezoekers structureel tussen de 40.000 en 45.000 per maand.

Dat staat in de DUB-evaluatie (pdf) die naar de universiteitsraad is gestuurd. Bij de overgang van papier naar digitaal is er met de raad afgesproken om DUB na twee jaar te evalueren.

Sinds de vernieuwing van de website haalt DUB meer bezoekers dan voorheen. De oude site had zo’n 30.000 tot 35.000 unieke bezoekers per maand. Na de lancering van de vernieuwde DUB-site is dat maandelijks tussen de 40.000 en 45.000, met een record van 60.000 unieke bezoekers in de afgelopen oktobermaand (zie onder). 

De afschaffing van het papieren Ublad (zie ook cartoon rechts) noemde rector Bert van der Zwaan donderdag in de universiteitsraad “turbulent”. Tegelijk prees hij de DUB-site zoals hij nu is. “Vooralsnog zijn wij de universiteit met de mooiste digitale berichtgeving die er is." 

De universiteitsraadsleden spraken ook overwegend positief over DUB. Tevredenheid is er over de vormgeving van de site en de onafhankelijke berichtgeving.

Wel worden er vraagtekens gezet bij het feit dat DUB is ondergebracht bij de dienst Communicatie & Marketing. Dat roept de schijn op dat de redactie niet onafhankelijk kan werken, al twijfelt geen van de universiteitsraadleden aan de onafhankelijkheid van de redactie. Verder vraagt de raad om een meer uitgebreide financiële uiteenzetting van de kosten van het blad en de kosten op dit moment, omdat kostenbesparing destijds een van de redenen was op het papieren Ublad op te heffen.

De raad vindt het jammer dat er minder reacties onder artikelen staan sinds de lancering van de nieuwe site in februari. Bij het ontwerp van die nieuwe site heeft de DUB-redactie gekozen voor een ander systeem (Disqus) wat de mogelijkheden tot anoniem reageren minder groot maakt, maar wat wel zorgt minder spam en kwalitatief betere discussies.

DUB-hoofdredacteur Ries Agterberg vindt het ook jammer dat er minder reacties zijn, zei hij in de raad. “Een student die niet anoniem kan reageren, zal dat wellicht minder snel doen uit vrees voor de gevolgen. Hetzelfde geldt voor een medewerker die kritisch is op het beleid van het department. Die wil zijn of haar kans op promotie niet vergooien.” 

Oktober recordmaand
Afgelopen maand was een absolute recordmaand voor DUB. In oktober kwamen er 60.000 unieke bezoekers per maand. Unieke bezoekers zijn simpel gezegd het aantal computers dat gedurende 1 maand de website opvraagt. Bezoekers die maandelijks meerdere malen met dezelfde computers DUB bezoeken, worden maar 1 keer meegeteld. Het aantal bezoeken lag in oktober op 92.000.

Onderstaand de maandelijkse unieke bezoekers van maart 2012 (eind februari ging onze vernieuwde website online) tot en met oktober 2012.

Advertentie