Na publicatie GeenStijl

DUB stopt met dataverzameling enquête diversiteit

Diversiteitspoll
Illustratie Eveline Schram

Het journalistieke onderzoek naar de ervaren diversiteit en inclusie op negentien hogescholen en universiteiten in het hele land is voortijdig afgebroken na een publicatie op GeenStijl. De website publiceerde afgelopen donderdag een artikel ‘Non-Binaire Pollfuck! Hogeschool Rotterdam wil even je inclusiviteit meten’ waarin lezers werden opgeroepen de diversiteitsenquête in te vullen.

In het artikel stond de link naar de vragenlijst van de Hogeschool Rotterdam. In de reacties onder het artikel werden ook al snel de links naar de onderzoeken van de achttien andere deelnemende hogescholen en universiteiten gedeeld.

Het is vanaf het moment van de publicatie op GeenStijl zeer waarschijnlijk dat er veel reacties van buiten de instellingen zijn gegeven. Dat maakt de data onbruikbaar.

Betrouwbaarheid data in gevaar
Onderzoeksbureau Newcom, dat in opdracht van de Kring van Hoofdredacteuren van Hoger Onderwijsmedia het onderzoek uitvoert, heeft besloten te stoppen met het verzamelen van de data omdat er na vijf dagen nog steeds gehoor wordt gegeven aan de oproep van GeenStijl om de enquête in te vullen. Het onderzoeksbureau kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek niet meer garanderen, aldus een woordvoerder: “Na enige bezinningstijd kunnen we niet anders dan adviseren om de dataverzameling van de Diversiteitsmonitor per direct te stoppen. Voor ons staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data voorop. Door de ontwikkelingen van vorige week kunnen wij niet honderd procent zekerheid geven over de betrouwbaarheid van de data.”

De Kring van Hoofdredacteuren schaart zich achter dit besluit. Kringvoorzitter Ries Agterberg: “Het is zonde dat een publicatie van GeenStijl een zorgvuldig onderzoek torpedeert. De enquête was juist bedoeld om te onderzoeken wat de ervaringen en meningen van studenten en medewerkers over dit thema zijn. In hoeverre ondersteunen zij het diversiteitsbeleid van universiteiten en hogescholen? Dat is een legitieme vraag. Het was juist niet bedoeld om een bepaald gedachtegoed op te leggen. Door het voortijdig stoppen van de enquête is ons de kans ontnomen deze ervaringen in beeld te brengen.”

Grootschalig onderzoek
In overleg met Newcom worden de vragenlijsten die vóór de publicatie van GeenStijl zijn ingevuld wel verwerkt en worden de vragenlijsten die na de publicatie zijn binnengekomen gescand op verhalen uit de deelnemende instellingen. Agterberg: “We willen alle studenten en medewerkers die de moeite hebben genomen onze vragenlijst in te vullen hiervoor bedanken. Alle vragenlijsten worden nagelopen en de verhalen die studenten en medewerkers hebben gedeeld, worden gelezen en verwerkt. Die verhalen zijn niet verloren.” 

De enquête maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van bijna alle onafhankelijke media van universiteiten en hogescholen in Nederland. De Kring van Hoofdredacteuren ontving hiervoor een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

In december zullen de hogeronderwijsmedia in ieder geval de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar het diversiteitsbeleid van de instellingen publiceren.

Advertentie