DUO coulant voor mensen met betalingsproblemen

DUO kiest voor de zachte en niet de harde hand Foto: Flickr / Ciaran Laval

"Wij schakelen het Centraal Justitieel Incassobureau voor nieuwe gevallen niet in tijdens de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van DUO. “Dat past binnen de coulance die bij deze uitzonderlijke situatie hoort.”

De reguliere terugbetaling van studieschulden loopt gewoon door. Als dat door de coronacrisis niet mogelijk is, kunnen (oud-) studenten de terugbetaling tijdelijk stopzetten door een aflosvrije periode in te zetten via MijnDuo. Als zij hier geen gebruik meer van kunnen maken of als zij niet aan een lopende betalingsregeling kunnen voldoen, zal worden gezocht naar een oplossing op maat.

Het CJIB heeft gerechtsdeurwaarders namens de overheid opgeroepen om nu harder te zoeken naar ‘minnelijke oplossingen’. Ze moeten beslagleggingen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen zoveel mogelijk vermijden, blijkt uit een brief waaruit het AD vanmorgen citeert. Dat geldt ook voor vorderingen die DUO vóór de coronacrisis naar het CJIB stuurde.

Advertentie