Ouders moeten kinderen terugbetalen

DUO-schulden door toeslagenaffaire niet kwijtgescholden

Familie, foto Pixabay
Foto Pixabay

De toeslagenaffaire stortte veel ouders in de schulden en hun kinderen leenden soms geld om hen te helpen, onder andere bij DUO. Er zijn dus ook volwassen kinderen het slachtoffer geworden.

Dat beseft de overheid wel. Binnen de ‘hersteloperatie’ van de toeslagenaffaire is een ‘kindregeling’ in het leven geroepen “om het leven van getroffen kinderen wat meer op de rit te krijgen en hun een steuntje in de rug te geven”, zoals VVD-staatssecretaris Aukje de Vries het in de Tweede Kamer omschreef.

Uitgesloten
“Daarvoor hebben wij 35 miljoen euro uitgetrokken, waarbij het mogelijk is dat problematische schulden worden gesaneerd en dat jongeren, waar gewenst, extra ondersteuning krijgen”, vatte ze samen in het debat. Maar schulden bij DUO zijn daarvan uitgesloten.

Gemeenten kunnen volgens haar maatwerk bieden als deze getroffen jongeren hun opleiding hebben gestaakt uit angst voor nog hogere schulden. Zo’n opleiding kan immers noodzakelijk zijn “om hun leven op de rit te krijgen”. 

En ook bij DUO zouden er genoeg mogelijkheden voor maatwerk zijn. Bovendien kun je studieschulden afbetalen naar ‘draagkracht’, dus je betaalt minder als je inkomen laag is. Eventuele restschulden worden uiteindelijk kwijtgescholden.

“Groot falen”
Maar de Tweede Kamer was niet overtuigd. In een motie noemde de SP het een “groot falen” van de overheid als deze kinderen niet voldoende worden gecompenseerd. De motie verzoekt om de studieschulden “niet meer categorisch uit te sluiten”. Die motie kreeg een meerderheid, omdat het CDA met de oppositie meestemde. 

Toch wil het demissionaire kabinet de motie niet uitvoeren. Het is nu eenmaal staand beleid dat DUO-schulden niet saneerbaar zijn, staat in de toelichting. En als ouders eenmaal geld terug hebben gekregen, kunnen ze daarmee ook hun kinderen terugbetalen.

 

stemmen motie tweedekamer

Advertentie