Duurzaam voedseleiland in Educatorium als proeftuin voor onderzoek

“Binnen de universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar biodiversiteit, duurzaam voedsel en de effecten daarvan op de samenleving. Het is dan logisch dat je ook kijkt hoe we dat als universiteit in de praktijk kunnen toepassen”, vertelt hoogleraar Rens Voesenek van het strategisch onderzoeksthema Future Food Utrecht tijdens de officiële opening op woensdag 11 september van het Future Food Lab.

De onderzoekers van Future Food zochten contact met het Green Office Utrecht en met cateraar Sodexo met de vraag om samen te werken. Sodexo bleek een Future Food Lab een interessant idee te vinden. Zij hebben daartoe in de kantine van het Educatorium een voedseleiland gemaakt waar alleen producten te krijgen zijn die voldoen aan het duurzaamheidscriterium. Dat wil zeggen dat de broodjes en soep bijvoorbeeld alleen vegetarisch zijn en de ingrediënten afgenomen zijn van regionale aanbieders. “Verder kijken we ook hoe we voedsel dat overblijft kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld door van oud brood een broodcake te maken,” vertelt de Sodexo-kok.

Niet alleen gaat het bij dit voedseleiland om het aanbod. Het is ook een soort levend laboratorium waar studenten en wetenschappers een onderzoeksvraag kunnen aanpakken. “Het kan zijn dat Sodexo advies wil hoe ze zij haar afvalstroom kan verminderen. Of hoe je logistiek zorgt dat je het aanbod in de regio zo bundelt dat je niet met 35 verschillende aanbieders te maken krijgt”, legt René Kwant van het Future Food Lab uit. Hij is één van de initiatiefnemers van het project.

Het bijzondere is ook dat Sodexo haar kassasysteem zo heeft aangepast, dat precies gezien kan worden wat er allemaal in het Future Food Lab wordt gekocht en wat de cateraar ervoor heeft aangeschaft. Die data kan gebruikt worden voor onderzoek. Niet alleen wetenschappers, ook studenten kunnen voor een onderzoeksproject van die data gebruik maken.

“Het idee is dat we zo informatie verzamelen die inzicht geeft in de manier waarop we de voedselvoorziening in de kantines duurzamer en toekomstsgericht kunnen maken,” aldus Kwant. Daarnaast willen we regelmatig lezingen organiseren bij het Future Food Lab die voor alle studenten en medewerkers toegankelijk zijn.

Advertentie