Eén op zeven artsen zag wetenschapsfraude

Body: 

Een op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke uitkomsten werden verzonnen. Bovendien zag ruim één op de vijf dat onderzoeksdata werden bewerkt om goede  resultaten te verkrijgen.

Dat schrijft artsenvakblad Medisch Contact op grond van een enquête onder 1635 huisartsen, specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en andere artsen van het ‘KNMG-ledenpanel’. Ruim achthonderd van hen vulden de vragenlijst in.

Een op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke uitkomsten werden verzonnen. Bovendien zag ruim één op de vijf dat onderzoeksdata werden bewerkt om goede  resultaten te verkrijgen.

Dat schrijft artsenvakblad Medisch Contact op grond van een enquête onder 1635 huisartsen, specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en andere artsen van het ‘KNMG-ledenpanel’. Ruim achthonderd van hen vulden de vragenlijst in.

Enkelen van hen (één procent) zeggen zulke fraude zelfs ‘geregeld’ te hebben gezien. Toch heeft de overgrote meerderheid van 74 procent nog nooit meegemaakt dat er resultaten uit de duim werden gezogen. Elf procent ‘weet het niet’.

Het komt volgens de enquête regelmatig voor dat artsen niets met een publicatie te maken hebben en toch worden opgevoerd als co-auteur. Zes procent ziet dat geregeld gebeuren, nog eens een derde heeft het weleens meegemaakt.

Maar van deze artsen is slechts achttien procent gepromoveerd en houdt maar een kwart zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Volgens een hoogleraar interne geneeskunde is het onder medisch specialisten “al bijna normaal” een lange lijst met co-auteurs te noemen.

De artsen hebben ook kritiek op het wetenschappelijk onderzoek dat in universitair medische centra wordt gedaan. Dat zou soms te veel focussen op details en zeldzame afwijkingen, omdat dit makkelijker scoort. Bijna driekwart zegt dat belangrijke klinische vragen uit hun vakgebied daarentegen nog niet zijn beantwoord.

De meeste artsen – 72 procent – houden de ontwikkelingen in het vak bij, onder meer door medisch-wetenschappelijke tijdschriften te lezen.

Bron: Medisch Contact.

Facebook Twitter Whatsapp Mail