Een miljoen om uitval studenten hoger onderwijs te voorkomen

Buddysysteem Student4Student moet uitval hoger onderwijs voorkomen, foto DUB

De uitval in het hoger onderwijs moet omlaag, vindt de minister. Vooral allochtone studenten en de zogenoemde eerstegeneratiestudenten – de eersten van de familie die gaan studeren – haken te vaak voortijdig af. Rolmodellen met een vergelijkbare achtergrond zouden hun een steuntje in de rug kunnen geven, hoopt de minister.

En dus trekt het ministerie van Onderwijs vier jaar lang een miljoen euro uit voor de campagne Students-4-Students. Daarmee krijgen ouderejaars training om als mentor of coach te fungeren voor beginnende studenten. Vanmorgen trapte Bussemaker de campagne af bij de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf januari 2018 kunnen hogescholen en universiteiten bij het ministerie een subsidieaanvraag doen. “De instellingen mogen zelf bepalen hoe ze het traject vormgeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ouderejaars hiermee studiepunten te laten verdienen”, aldus woordvoerder Aïcha Lubbinge.

Ze benadrukt dat de campagne heel breed is: de rolmodellen zijn niet alleen voor allochtone studenten of studenten uit arme gezinnen, maar voor iedereen die het op de hogeschool of universiteit moeilijk heeft. “Zo was er bij de presentatie op de UvA een student met autisme, die merkt dat anderen zijn problemen niet goed snappen. Een ouderejaars die daar ervaring mee heeft, kan zich beter in zulke problemen verplaatsen.”

Advertentie