Een pokeravond in een onderwijsruimte in de binnenstad? Dat mag niet meer

Scherpere regels voor eten en drinken en 'gezellige activiteiten' in binnenstadszalen na ‘alcoholdiscussie’. Maar je boterham mag je waarschijnlijk gewoon blijven eten. Foto: DUB / Maarten Hartman

Wat mag wel en wat mag niet in een onderwijsruimte? En hoe moeten studenten en medewerkers weten wat de regels zijn? Die vragen kwamen pregnant op tafel te liggen nadat het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen eind vorig jaar een sanctie oplegde aan de studieverenigingen FUF van filosofie en Euphorion van Literatuurwetenschappen. Ze mochten een jaar lang geen universitaire ruimten meer reserveren.

De aanleiding voor de straf was dat tijdens een pokeravond (FUF) en filmavond (Euphorion) half november in zaaltjes aan de Drift 25 meerdere biertjes waren genuttigd. Volgens beveiligingsmedewerkers was er bovendien sprake geweest van dronkenschap en het op slot draaien van deuren. De formele argumentatie van het faculteitsbestuur voor de sanctie was echter dat 'eten en drinken in collegezalen niet is toegestaan'. 

FUF en Euphorion reageerden geschrokken. Zij waren niet op de hoogte van een verbod op eten en drinken in collegezalen. En als zo’n verbod er was, waarom werd daar dan eerder niet tegen opgetreden en nu opeens wel? In het verleden hadden soortgelijke avonden veelvuldig plaatsvonden. De twee verenigingen hadden bovendien moeite met het feit dat hen niet om een weerwoord was gevraagd. Volgens hen was er helemaal geen sprake geweest van dronkenschap of baldadig gedrag.

Pizzasessies
De discussie over het incident werd kort voor de jaarwisseling voortgezet tijdens een faculteitsraadvergadering in het bijzijn van meerdere besturen van studieverenigingen. Wat er nu precies was gebeurd tijdens de poker- en filmavond en wat nu de werkelijke aanleiding was voor het faculteitsbestuur om op te treden tegen de verenigingen bleef daarbij schimmig. 

De faculteitsraad richtte zich vooral op de formele reden die het faculteitsbestuur had aangedragen: het eet- en drinkverbod. Studentraadsleden konden zich best iets voorstellen bij regels over eten en drinken in collegezalen, maar ze hadden deze nergens kunnen vinden. En als die regels er waren, dan was er op zijn minst sprake van een gedoogcultuur. Ook medewerkers merkten op dat bijvoorbeeld lunches en pizzasessies in collegezalen vaak voorkomen.

Waarschuwing
Uiteindelijk werd afgesproken een gesprek tussen het faculteitsbestuur en de twee verenigingen te beleggen. Dat vond eind vorige week plaats en heeft volgens alle betrokkenen geleid tot een bevredigende uitkomst.

Het faculteitsbestuur zei in dat gesprek te betreuren dat er niet eerst met de verenigingen zelf gesproken was voordat een sanctie werd opgelegd. Ook werd erkend dat de precieze regelgeving over eten- en drinken moeilijk is terug te vinden. In de verhuurvoorwaarden van zalen aan externe partijen is daarover wel iets opgenomen, maar bijvoorbeeld niet in de handreiking die studentenverenigingen jaarlijks ontvangen. De studieverenigingen vinden bovendien dat de verhuurvoorwaarden niet op hen van toepassing zijn, omdat zij de zalen in bruikleen krijgen.

De sanctie werd uiteindelijk omgezet in een waarschuwing. Afgesproken werd verder om de vraag wat er nu precies wel en niet was voorgevallen op de bewuste avond niet meer te bediscussiëren.

Verder werd overeengekomen dat er duidelijkere regels over eten en drinken in collegezalen en onderwijsruimten komen. Daarvan zullen studenten en medewerkers op korte termijn op de hoogte worden gesteld.

Faculteitsdirecteur Miranda Jansen: “De studenten geven aan dat daar behoefte aan is. Die regels gaan we daarom nu op papier zetten. Daarbij moet ook helder worden dat in de collegezalen alleen studiegerelateerde activiteiten mogen plaatsvinden. Een pokeravond past daar dus niet bij, zeker niet met alcohol.”

FUF-bestuurslid Chris Diepenmaat is blij met de toezegging: “Wij hebben liever strenge regels die duidelijkheid geven dan onduidelijke regels die streng worden toegepast.”

Handhaving
Miranda Jansen is overigens niet van plan extra geld of mensen vrij te maken voor de handhaving van de regels. “We gaan ook geen rode kaarten geven als iemand een flesje water zit te drinken of een boterham eet. We willen uitgaan van het gezonde verstand van mensen en onze mensen zullen vooral ingrijpen als het echt misgaat. Maar we gaan dus wel kritischer kijken voor welk soort activiteiten onze zalen nu precies worden gebruikt.”

Om studieverenigingen toch de mogelijkheid te bieden om gezellige evenementen te organiseren die niet direct met hun studie te maken hebben, wil het faculteitsbestuur met de studenten op zoek naar een ruimte die daarvoor geschikt is. In vergelijking met De Uithof zijn er in de binnenstad weinig locaties die hiervoor gebruikt kunnen worden. Jansen: “Het wordt een grote opgave, omdat we juist proberen om het aantal gebouwen en zalen dat we gebruiken in te perken. Maar we gaan er samen met de studenten ons best voor doen.”

Advertentie