Een roeibaan in De Uithof? Zou dat kunnen?

Is dit over een aantal jaar het uitzicht van de Utrechtse roeiers?

Het universiteitsbestuur onderzoekt of in De Uithof een roeibaan kan worden aangelegd. Oud-geneeskundehoogleraar Tjeerd van Wimersma Greidanus, één van de initiatiefnemers, reageert verheugd. “We weten straks in ieder geval of het kán.”

Er komt een verkennend onderzoek naar de mogelijke komst van een roeibaan naar De Uithof. Dat kondigt universiteitsbestuurder Anton Pijpers vandaag aan op DUB. Meer recreatiemogelijkheden en meer studenten op de campus in de avonduren kunnen naar zijn idee bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het Utrecht Science Park.

Oud-geneeskundehoogleraar en voormalig bestuurslid van de Nederlandse roeibond Tjeerd van Wimersma Greidanus verwelkomt de stap van het universiteitsbestuur. Hij is één van de initiatiefnemers. “Ik ben blij dat dit plan nu ook echt een vervolg krijgt."

Ooit werd het als wild idee geopperd door een van de ereleden van studentenroeivereniging Triton: zou een roeibaan in De Uithof niet een mooi idee zijn? Zo’n twee jaar geleden kreeg Van Wimersma Greidanus, ook erelid, van de toenmalige Triton-voorzitter het verzoek toch ook eens serieus naar het plan te kijken.

De roeiers voelden zich steeds verder in het nauw gedreven door gemeentelijke plannen om het gebied rondom het Merwedekanaal verder te ontwikkelen en ook meer recreatievaart toe te staan. Eerdere plannen voor een roeibaan in een nog nieuw aan te leggen stadsdeel Rijnenburg waren in de ijskast beland.

“Over vijf jaar is roeien op het Merwedekanaal godsonmogelijk”, zegt Van Wimersma Greidanus. “Het roeiwater daar voldoet nu al niet aan de eisen die de roeibond eraan stelt. Er moet echt iets gebeuren.”

Van Wimersma Greidanus zocht contact met oud-universiteitsbestuurder Wim Kardux, veteraan van die andere studentenroeivereniging, Orca, en nog altijd zeer actief in de Utrechtse roeiwereld. Samen kwamen zij tot de conclusie dat de verenigingen vooral behoefte hebben aan trainingswater waar studenten het roeien kunnen leren en later serieus kunnen oefenen: een vervanging voor het Merwedekanaal. De echte wedstrijdtoppers kunnen uitwijken naar de Amsterdamse bosbaan.

Van Wimersma Greidanus: “Het gaat dus in De Uithof niet per se om een rechte wedstrijdbaan van twee kilometer lang en 90 meter breed, met alle toeters en bellen die daarbij horen. Er mag ook best een bocht inzitten.”

Na een eerste verkenning bleken de weilanden achter de studentenflats aan de Cambridgelaan de meest voor de hand liggende locatie voor het nieuwe roeiwater. Dat zou zich dan moeten uitstrekken vanaf het nieuwe RIVM-gebouw in de richting van Bunnik.

Van meet af aan was duidelijk dat de eerste stap er een richting de universiteit zou moeten zijn. Als de UU niet mee wilde werken, had alles weinig zin. De universiteit is immers eigenaar van de grond en roeien is toch voornamelijk een studentensport.

“We denken dat zo’n roeibaan ook zorgt voor een verfraaiing en verlevendiging van de campus”, zegt Van Wimersma Greidanus. “Je haalt de roeiverenigingen met hun loodsen naar De Uithof toe. Studenten kunnen er misschien ook kanoën en zwemmen. Langs het water kun je ook een trimcircuit aanleggen, en ga zomaar door.”

Informele contacten met het universiteitsbestuur leidden tot wat ongelovige maar niet meteen afwijzende reacties. De sportstichting Mesa Cosa en de sportminded communicatiedirecteur Cor Jansen reageerden enthousiast.

Begin oktober 2014 legden Van Wimersma Greidanus en Kardux een korte startnotitie op het bureau van collegelid Anton Pijpers. Die hield zich aanvankelijk op de vlakte, ook toen de roeibaan opdook in een gemeentelijke sportnota waarin de wethouder zei benieuwd te zijn naar de mening van de universiteit en andere organisaties in De Uithof.

Van Wimersma Greidanus: “Dat begrijp ik ook wel. Je weet dat er veel bezwaren kunnen komen tegen zo’n plan, bijvoorbeeld van natuurliefhebbers. Maar wij denken dat we daar een goed antwoord op hebben. Zo’n roeiwater zou naar ons idee heel mooi in te passen zijn in het landschap.”

Van Wimersma Greidanus is verheugd dat Pijpers nu toch een onderzoek laat uitvoeren: "We weten straks in ieder geval of een roeibaan op die plek überhaupt mogelijk is. Dan kunnen we daarna met de universiteit, de gemeente en andere betrokkenen gaan praten of we het ook echt wíllen en wat de financiële consequenties zijn.”

Advertentie