Een vluchteling als huisgenoot op studentencomplexen SSH

Bewoners van de SSH kunnen samen gaan wonen met een vluchteling. Foto Flickr/Inyucho

SSH-huizen die dat willen, kunnen vanaf 1 februari een vluchteling als medebewoner krijgen. Hierdoor moet de integratie van jonge vluchtelingen in de stad worden bevorderd.

Bewoners van huizen waarin een kamer vrijkomt, krijgen vanaf volgende maand de vraag of ze samen willen wonen met een vluchteling. Het gaat voorlopig om een pilot waarbij eenheden die reageren een kennismakingsgesprek krijgen met een statushouder. Na dat gesprek wordt beoordeeld of er een klik is tussen de bewoners en de vluchteling.

Volgens de SSH zijn veel bewoners van complexen enthousiast over het idee om jongeren uit oorlogsgebieden op te nemen als huisgenoot. Een poll onder bewoners van enkele complexen wees uit dat driekwart van de bewoners positief is over het idee.

De studentenhuisvester heeft net als andere woningbouwcorporaties in Utrecht een taakstelling om vluchtelingen van onderdak te voorzien. Aankomend jaar gaat het bij de SSH om 50 statushouders.

Tot nu toe werden deze mensen gehuisvest in zelfstandige woningen, maar de SSH denkt dat vooral jonge vluchtelingen beter af zijn in een studentenhuis. Door de contacten met leeftijdsgenoten zou hun integratie in de samenleving sneller kunnen verlopen.

Binnen het pilotproject dat StudentRefugee Community is genoemd, werkt de SSH Utrecht onder meer samen met de ideële stichting de Academie van de Stad. Die neemt de coördinatie van het project op zich.

Onder de bewoners van de SSH-complexen heeft de stichting de afgelopen weken Community Builders geworven die als ondersteuner en als vraagbaak optreden voor de betrokken huizen en vluchtelingen. Ook gaan zij de contacten tussen de Nederlandse en de vluchtelingbewoners op de studentencomplexen versterken. Zo kunnen de Community Builders activiteiten organiseren als gezamenlijk etentjes of spelletjesmiddagen.

Op de vacature kreeg de Academie van de Stad enkele tientallen reacties. Het project gaat in februari van start met twee Community Builders. Al naar gelang het succes van het project kan dat aantal worden uitgebreid. Hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk geplaatst zullen worden, hangt af van de bereidwilligheid van de huizen waar een kamer vrijkomt.

 

Tags: vluchteling | ssh

Advertentie