Eerste diversiteitsprijs voor Platform Onbeperkt Studeren

Vice-voorzitter Annetje Ottow reikt de eerste Diversity & Inclusion Award uit aan het Platform Onbeperkt Studeren.

Geneeskundestudent Richard Horenberg richtte het Platform Onbeperkt Studeren op nadat hij een onderzoek had gedaan naar de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over de voorzieningen binnen de universiteit. Destijds bleek dat er nog wel wat verbeterd kon worden voor deze doelgroep.

Samen met vijf medestudenten informeert Horenberg nu Utrechtse studenten met een functiebeperking over de hulp die zij kunnen krijgen. Ook adviseert hij de universiteit bij het maken van beleid dat zich richt op deze studenten. Daarnaast begon het Platform Onbeperkt Studeren dit jaar met een buddyprogramma.

De jury toonde zich onder de indruk van het onvermoeibare enthousiasme van Horenberg en zijn niet aflatende betrokkenheid. Net als de andere leden van het platform is hij daarmee een rolmodel voor andere studenten.

Horenberg werd dit jaar ook opgenomen in de Veelbelovende Vijftien van DUB. Hij zei destijds over zijn inzet voor het platform: “Ik merk dat ik veel energie haal uit deze extra uitdaging naast mijn studie, omdat je ziet dat je iets voor een ander kan betekenen. Die energie kan ik weer stoppen in mijn werk in de kliniek tijdens mijn coschappen.”

Richard Horenberg, initiatiefnemer en voorzitter van het Platform Onbeperkt Studeren. Foto Lily Lange / DUB

De geneeskundestudent mocht dinsdag uit handen van vicevoorzitter Annetje Ottow een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro in ontvangst nemen. Dat bedrag moet worden besteed aan het vergroten van de inclusiviteit binnen de universiteit.

In totaal waren er negen nominaties voor de eerste editie van de prijs. Kort voor de jaarwisseling werden de drie genomineerde initiatieven bekendgemaakt. Naast het Platform Onbeperkt Studeren waren dat Incluusion (een universitair onderwijsprogramma voor vluchtelingen) en Debuut (een buddyprogramma voor basisschoolleerlingen van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd).

Advertentie