Eerste wo-bachelor voor juffen en meesters in de maak

De Radboud Universiteit Nijmegen werkt aan een bacheloropleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. Studenten kunnen in drie jaar juf of meester worden en krijgen een universitair bachelordiploma.

Er is behoefte aan een echte academische lerarenopleiding voor basisleerkrachten, concluderen universiteitenvereniging VSNU en de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De huidige ‘academische pabo’ is weliswaar redelijk succesvol, maar die opleiding duurt vier jaar en is feite een combinatietraject van een hbo-bachelor (de pabo) en een wo-opleiding als pedagogische wetenschappen of onderwijskunde.

Met de nieuwe universitaire bacheloropleiding willen de VSNU en de PO-raad meer vwo’ers naar de lerarenopleidingen trekken, zegt de Utrechtse hoogleraar onderwijskunde Theo Wubbels, die in de stuurgroep zat. “Ook wil de PO-raad dat universiteiten meer betrokken zijn bij de kwaliteit van het primair onderwijs.”

Het kabinet wil al jaren meer vwo’ers voor de klas, dus is er al van alles bedacht om de opleiding voor hen interessanter te maken. De academische pabo is daar een voorbeeld van, maar het aantal studenten blijft achter bij het aantal jongeren dat kiest voor de traditionele pabo op een hogeschool.

De nieuwe opleiding wordt volgens Wubbels inhoudelijk duidelijk anders dan de academische pabo. “En hij is een jaar korter, dat is voor sommige mensen ook een plus”, aldus Wubbels.

Op dit moment heeft slechts zo’n tien procent van de pabo-studenten een vwo-diploma. Dat aandeel steeg een aantal jaren achtereen maar stokt weer, blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Omdat de nieuwe opleiding volledig nieuw is, moet er goedkeuring komen van een speciale commissie die oordeelt over de doelmatigheid van de nieuwe bachelor en van keurmeester NVAO. Wubbels heeft morgen een gesprek met beide organisaties om te kijken of dat versneld geregeld kan worden. “Ik hoop dat de opleiding in september 2016 van start kan. Maar 2017 zou ook heel goed kunnen.”

Deze week boden de VSNU en de PO-raad minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een verkenning aan naar manieren om meer wo’ers in het basisonderwijs voor de klas te krijgen.

 

Advertentie