Eerstejaars-zonder-diploma krijgt langer de tijd

Foto Shutterstock

Vorig jaar voorjaar werd besloten dat aspirant-studenten niet de dupe mochten worden van de coronacrisis. Waarom zou je pas een jaar later naar de hogeschool of universiteit mogen, alleen omdat je door de lockdown je mbo-diploma iets later behaalt? Of je hbo-propedeuse?

Alvast van start
Dus mochten zulke studenten alvast van start. Voorwaarde was wel dat ze hun mbo-diploma of hbo-propedeuse op 1 januari 2021 op zak zouden hebben. Vergelijkbare afspraken golden voor pabo-studenten zonder toelatingstoets en anderstaligen die nog geen staatsexamen Nederlands als tweede taal hadden kunnen doen.

Veel universiteiten schaften bovendien de ‘harde knip’ tussen bachelor- en masteropleidingen tijdelijk af: studenten mochten daar dit collegejaar al aan hun master beginnen zonder hun bacheloropleiding volledig te hebben afgerond.

Maar de crisis duurt voort. Hebben deze studenten misschien nog iets meer coulance nodig, wilden GroenLinks en SP al in december van minister Van Engelshoven weten? Of worden ze inderdaad zonder genade uitgeschreven op 1 januari?

Onbillijk
De minister stelt hen gerust: de hogescholen en mbo-instellingen mogen over hun hart strijken. Als er sprake is van ‘onbillijkheid’ kan de coulancetermijn worden opgerekt tot 1 september. Volgens de minister zullen instellingen bij hun beslissing laten meewegen hoe studenten het doen in hun nieuwe opleiding. Met andere woorden: wie goed presteert, kan op meer goodwill rekenen.

Over de universiteiten schrijft minister Van Engelshoven weinig. De afspraken over de ‘zachte knip’ golden sowieso al tot het eind van het collegejaar, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. Of de termijnverlenging ook bedoeld is voor hbo-studenten die zonder propedeuse aan hun wo-bacheloropleiding mochten beginnen, is nog niet helemaal duidelijk.

Advertentie