Ene student voelt meer van bezuiniging dan andere

Sommige studenten krijgen meer last van het kabinetsbeleid dan andere, erkent staatssecretaris Zijlstra. Maar hij is niet van plan om de pijn te verzachten.

Ruim duizend masterstudenten krijgen vanaf volgend studiejaar een lagere aanvullende beurs. Het gaat om studenten die minderjarige broers of zussen hebben. Die kinderen tellen niet meer mee bij het berekenen van de draagkracht van ouders. Zij krijgen voor die kinderen immers kinderbijslag en andere tegemoetkomingen, redeneert het kabinet.

Ook telt de studieschuld van ouders niet meer mee in de berekening van de aanvullende beurs van hun kinderen. Dat zullen jaarlijks “enkele tientallen” studenten merken. “Het doel is het stelsel eenvoudiger en transparanter te maken”, schrijft Zijlstra aan de Tweede Kamer.

De fracties hadden allerlei vragen gesteld over het wetsvoorstel voor de studiefinanciering, waarin de basisbeurs voor masterstudenten wordt geschrapt en de studiefinanciering en ov-recht worden versoberd.

Zo wilden ze weten waar de opbrengst van de maatregelen naartoe zou gaan, maar Zijlstra houdt de boot af. De afzonderlijke bezuinigingen en extra uitgaven zijn “niet één-op-één aan elkaar gekoppeld”, schrijft hij. “Met dit totaalpakket wordt de onderwijsbegroting als geheel ontzien en worden de budgetten binnen de begroting herschikt ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs.”

Is het kabinet niet bang dat het onderwijs minder toegankelijk wordt? Zullen studenten met arme ouders nog wel voor een moeilijke masteropleiding durven kiezen? Is het niet verstandig om voor tweejarige masteropleidingen ten minste nog één jaar basisbeurs te geven?

Het kabinet laat zich niet van de wijs brengen. Studenten kiezen hun masteropleiding op grond van de inhoud, kwaliteit en arbeidsmarktperspectieven, houdt Zijlstra vol. Een masteropleiding is een goede investering, dus kunnen studenten er best een lening voor afsluiten. Daarom is het ook niet erg als studenten minder aanvullende beurs gaan krijgen. Ze kunnen namelijk lenen.

Of de maatregelen effect zullen hebben op de studiekeuze van studenten, weet hij nog niet. Dat zal onderzocht worden als die maatregelen eenmaal van kracht zijn.

Advertentie