Enquête: nog steeds te weinig studieplekken in binnenstadsbieb

Body: 

Meer dan twee derde van de bezoekers van de UB Binnenstad is ontevreden over het aantal studieplekken. Dat blijkt uit een enquête onder studenten van de twee binnenstadsfaculteiten.

Meer dan twee derde van de bezoekers van de UB Binnenstad is ontevreden over het aantal studieplekken. Dat blijkt uit een enquête onder studenten van de twee binnenstadsfaculteiten.

Bijna 66 procent van de respondenten bestempelt de hoeveelheid studiewerkplekken zonder computer in de bibliotheek als ´weinig´ of ´te weinig´. Veel studenten (40 procent) geven aan regelmatig of zelfs vaak tevergeefs af te reizen naar De Drift omdat ze in de bieb geen vrije werkplek kunnen vinden.

Dit zijn enkele resultaten uit een rapport (pdf) dat de studentgeledingen van de faculteitsraden van Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuurs- Organisatiewetenschap opstelden. Hiervoor werd een enquête uitgezet onder 1019 studenten van de twee faculteiten. De bevindingen zijn inmiddels onder de aandacht gebracht van onder meer het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen (pdf).

De beide raden vroegen al eerder, in 2010, studenten naar hun tevredenheid over de bibliotheek. Destijds was er ook grote onvrede over het aantal werkplekken.

Afgelopen zomer werd de renovatie van de bibliotheek voltooid. Met de overgang van de Juridische Bibliotheek naar De Drift kwam er ook een flink aantal studieplekken bij. Op dit moment telt de UBB 672 studiewerkplekken waarvan 133 met computer. Rector Bert van der Zwaan maakte van de uitbreiding van het aantal werkplekken een universitair speerpunt na slechte beoordelingen op dit punt in de Nationale Studentenenquête.

In een persbericht (pdf) noemt faculteitsraadslid van Geesteswetenschappen Lucinda van Ewijk, een van de onderzoekers, de blijvende ontevredenheid bij studenten over het aantal werkplekken dan ook “opvallend”. “Ondanks dat de universiteit de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in het creëren van extra werkplekken, lijkt de situatie nog steeds niet verbeterd te zijn.”

Overigens zijn de respondenten over het algemeen zeer te spreken over de vernieuwde bibliotheek. Het gebouw wordt vaak als “mooi”  omschreven en studenten zijn blij met de kantine en koffiebar ´Lodewijk´. De respondenten hebben daarnaast veel waardering voor de professionaliteit en hulpvaardigheid van de medewerkers van de bibliotheek.

De onderzoekers komen met enkele aanbevelingen om de bibliotheek te verbeteren. Zo adviseren zij de beschikbare ruimte in de bibliotheek zoveel mogelijk te benutten voor studieplekken. Als concreet voorbeeld wordt de vervanging van de loungebanken door tafels en stoelen voorgesteld. “Studeren op een bank werkt voor veel studenten niet”, aldus REBO-raadslid Muriel Vels.

Een andere aanbeveling richt zich op een aloude irritatie bij veel biebbezoekers: mede-studenten die een plek claimen om vervolgens de bieb te verlaten om andere dingen te gaan doen. Daar moet nu echt een oplossing voor komen, vinden de opstellers van het rapport.

Facebook Twitter Whatsapp Mail