Enquête over werkdruk universiteiten in week van werkstress

Een enquête moet in kaart brengen hoe groot de werkdruk is onder wetenschappelijk en ondersteunend personeel van Nederlandse universiteiten. Een aantal vakbonden heeft hiervoor een onderzoeksbureau in de arm genomen.

De werkdruk op universiteiten is al jaren onderwerp van gesprek. Volgens een recent onderzoek van de politieke partij de SP zegt driekwart van de wetenschappers in Nederland dat de werkdruk te hoog is. Ook aan de Universiteit Utrecht wordt geklaagd over werkdruk en niet alleen door het wetenschappelijk personeel.

Dit voorjaar liepen de cao-onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie VSNU en de vakbonden vast op werkdruk. De vakbonden willen in de cao afspraken opnemen om de werkdruk terug te dringen. Maar de universiteiten zien algemene afspraken niet zitten; zij willen dat elke instelling zelf de werkdruk gaat aanpakken.

De vakbonden FNV, Vawo, AC-FBZ en CNV overheid hebben nu een onderzoeksbureau in de arm genomen en een enquête laten maken over werkdruk. Hierin worden verschillende vragen gesteld over werkdruk en werkstress zoals over het aantal uren dat je overwerkt, de mogelijkheid om met vakantie te gaan of ziek te worden. Ook het type arbeidscontract komt ter sprake, evenals de mate waarop je als werknemer invloed hebt op je werk of het werkproces.

Het invullen van de enquête duurt 10 tot 15 minuten en kan tot 27 november worden ingevuld. Met de uitslag wil de vakbond terug naar de onderhandeltafel met de VSNU.

Volgende week (14 tot en met 18 november) is de week van de werkstress. Aan de UU organiseert vakbond FNV twee lunchbijeenkomsten over werkstress. Deze zijn op woensdag 16 november in de Sweelinckzaal aan Drift 21 in de binnenstad en op donderdag 17 november op balkon Pi van het Educatorium in De Uithof. De bijeenkomsten zijn van 12.30 tot 14 uur. Voor broodjes wordt gezorgd.

Advertentie