'Erasmus Universiteit reageert goed op klacht over invloed fossiele industrie'

Foto Sandra Beckerman bij SP actie op de Erasmus Universiteit

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op het externe onderzoek dat het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) liet instellen naar de banden tussen de RSM en het bedrijfsleven.

De business school van de Erasmus Universiteit zou zich drie ton hebben laten betalen door Shell voor een onderzoek naar het Nederlandse vestigingsklimaat voor grote bedrijven. Bovendien zou dit bedrijf volgens duurzaamheidsdenktank Changerism invloed uitoefenen op het curriculum van de RSM en zouden ook andere grote bedrijven er studenten rekruteren.

Deze conclusies werden ondersteund door onderzoeksjournalisten van Follow The Money, die bovendien stelden dat er banden waren tussen Shell en de hoogleraar die het onderzoek naar het vestigingsbeleid destijds uitvoerde.

Geen aanwijzingen
De externe onderzoekscommissie onder leiding van Gerard Mols, voormalig rector magnificus van de Universiteit Maastricht, onderzocht de beschuldigingen, maar vond geen aanwijzingen dat bedrijven direct invloed uitoefenen op het curriculum van de RSM. Wel waren er “ongelukkig geformuleerde” contracten met twee bedrijven die zulke beïnvloeding mogelijk zouden kunnen maken en die de bedrijven inzicht konden bieden in de profielen en cv’s van studenten.

De commissie maakt zich meer zorgen over de integriteit van de wetenschapsbeoefening: nevenwerkzaamheden worden niet altijd tijdig opgegeven en er is onduidelijkheid over de status van consultancy-werkzaamheden. De regels en procedures die de wetenschappelijke integriteit moeten waarborgen, horen ook te gelden voor de private onderdelen van de universiteit, aldus de commissie.

Zelf verantwoordelijk
De EUR maakt serieus werk van de aanbevelingen van de commissie om risico’s weg te nemen of te beheersen, schrijft minister Van Engelshoven. Ze benadrukt dat universiteiten zelf verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de wetenschappelijke integriteit.

Door de zaak te laten onderzoeken en de aanbevelingen van de commissie over te nemen laat de Erasmus Universiteit volgens haar zien dat ze over voldoende “zelfreinigend vermogen” beschikt.

Niet diep genoeg
EUR-promovendus Vatan Hüzeir, auteur van het onderzoeksrapport van Changerism dat de aanleiding vormde voor het onderzoek naar de RSM, zei vorige week nog tegen Erasmus Magazine dat de RSM de risico’s bagatelliseert en dat hij op ingrijpen van de minister hoopte.

Volgens hem heeft de commissie-Mols niet diep genoeg gegraven. “Wij hebben vorig jaar onder andere aangetoond dat de RSM onderzoek uitvoerde waarvan vooraf vaststond dat de conclusies moesten bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor gas, terwijl in Groningen het verzet tegen de gaswinning groeide. Onder meer Shell en de NAM betaalden voor het onderzoek. Dat is een glashelder voorbeeld van beïnvloeding.”

Advertentie