Eredoctoraten voor Doug Altman (Oxford) en Kurt VanLehn (Arizona)

Medisch statisticus Doug Altman en onderwijskundige op het gebied van bètaonderwijs Kurt VanLehn krijgen tijdens de Dies op 26 maart een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Carl Moons van Geneeskunde en Johan Jeuring van de Bètafaculteit zijn de erepromotoren.

Het thema bij de Diesviering van 26 maart is onderwijs. Universiteitshoogleraar en mediëvist Frits van Oostrom zal de Diesrede houden tijdens het verjaardagsfeestje van de universiteit. Zoals elk jaar worden eredoctoraten uitgereikt aan wetenschappelijke toppers waarvoor de UU grote waardering heeft.

De toekenning van het eredoctoraat aan Kurt VanLehn past helemaal bij het thema. VanLehn is de laatste jaren vooral bezig geweest met de ontwikkeling van een intelligent tutorsysteem waarbij je precies kunt volgen op welke punten een student problemen heeft met de leerstof.

Hoogleraar softwaretechnologie Johan Jeuring,  de erepromotor van Kurt VanLehn, was tot voor kort als Teaching Fellow bezig met dezelfde onderwerpen als VanLehn. Hij legt uit: “Je geeft bijvoorbeeld een natuurkundecursus. Bij een toets maakt de student een fout. In eerste instantie zeg je de student alleen: ‘het is fout’. Aan de manier waarop hij er daarna mee aan de slag gaat, kun je ontdekken of de student alleen een klein foutje heeft gemaakt, of dat hij de leerstof echt niet beheerst.”

Jeuring heeft de eredoctor zelf nog niet ontmoet, maar gebruikt zijn theorieën wel. "Het is dan ook heel bijzonder om zijn erepromotor te zijn. Wij hebben al enkele bijeenkomsten georganiseerd voor de periode waarin hij in Utrecht is. Hopelijk krijgen we dan interessante feedback. En mogelijk levert het ook voor de toekomst een samenwerking op.”

Carl Moons, hoogleraar Klinische epidemiologie, werkt wel al jaren samen met Doug Altman van wie hij de erepromotor is. “Altman is een echte topper in zijn vakgebied. In 1986 publiceerde hij samen met Martin Bland een artikel in The Lancet waarin de inmiddels wereldberoemde Bland-Altman test werd geïntroduceerd. Deze test meet de relatie tussen twee meetmomenten. Als twee artsen bijvoorbeeld een bloeddruktest afnemen bij een patiënt, is het resultaat nooit precies hetzelfde. Altman heeft een test ontwikkeld die aangeeft hoe groot de toevalsvariatie is bij die onderzoeken. Dit artikel is lange tijd het meest geciteerde artikel uit The Lancet geweest.”

De laatste jaren onderzoekt Altman het gebruik en misbruik van statistiek in de medische wetenschap. “Hij is een voorvechter van transparantie in wetenschappelijke publicaties. Hij ontwikkelde protocollen om in artikelen te laten zien wat je gedaan hebt, zodat je voorkomt dat er selectief gebruik gemaakt wordt van data. Met zo'n protocol zou fraude als bij de Rotterdamse onderzoeker Don Poldermans niet mogelijk zijn.”

Altman is geen onbekende in Utrecht. Zijn onderwerpen sluiten nauw aan bij het Science in Transition-initiatief waarin geneeskundedecaan Frank Miedema een grote rol speelt. Er zijn regelmatig contacten tussen Oxford en Utrecht. Vorig jaar was Altman al twee keer in Utrecht voor een congres.

Moons leerde Altman kennen tijdens een congres in 2004, “Ik zat als jonge wetenschapper toevallig naast ‘de grote Altman’. Dat vond ik heel spannend, maar het klikte goed en we hebben toen de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking.

"Recent hebben we samen een artikel over nieuwe richtlijnen voor prognostisch onderzoek gepubliceerd dat tegelijk in elf toonaangevende tijdschriften is gepubliceerd. Een unicum.”

Advertentie