Minister Van Engelshoven ontmoette deze week de Europese commissaris voor onderzoek Carlos Moedas. Foto: twitteraccount Carlos Moedas

EU begroot ruim honderd miljoen extra voor onderzoek

Body: 

De Europese Unie investeert meer geld dan gepland in onderzoek en innovatie. Ook Erasmus+, dat de Europese uitwisselingsprogramma’s financiert, krijgt een kleine financiële meevaller.

Donderdag ging het Europees Parlement officieel akkoord met de EU-begroting voor 2018, waar al een paar maanden over werd onderhandeld. Goed nieuws voor wetenschappers: Horizon2020, dat Europees onderzoek financiert, krijgt 110 miljoen euro meer dan de Europese Commissie in juni had voorgesteld.

In totaal gaat er ruim 11,2 miljard naar het wetenschaps- en innovatieprogramma van de EU. In de vorige begroting lag het bedrag nog onder de elf miljard.

Erasmus+, bekend van de beurzen voor uitwisselingen met het buitenland, mag dit jaar ook niet klagen. In de conceptbegroting was 2,3 miljard uitgetrokken voor het sport-, cultuur- en onderwijsprogramma, en daar komt nu nog eens 24 miljoen extra bij. En voor komend jaar was toch al driehonderd miljoen meer geraamd.

Dat is een flinke vooruitgang ten opzichte van het afgelopen jaar, toen het fonds ruim driehonderd miljoen euro minder te besteden had.

Kennis en koeien
In de Europese Unie is altijd een strijd gaande tussen ‘kennis’ en ‘koeien’. De landbouwsubsidies kosten veel geld en met name Noordwest-Europa zou dat geld liever aan onderzoek en innovatie besteden.

De hervorming van het Europese landbouwbeleid laat nog op zich wachten. Het Europees Parlement kreeg bijvoorbeeld 34 miljoen euro extra steun voor jonge boeren om de jeugdwerkloosheid in plattelandsgebieden te verminderen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail