EUR krijgt klacht over verzwegen banden met Shell

De klacht komt van de denktank Changerism en is een nieuwe stap in het verzet tegen banden van de Erasmus Universiteit met het bedrijfsleven. Na eerdere kritiek op de Rotterdam School of Management loopt er al een onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling.

Sommige fracties in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de invloed van het bedrijfsleven op het wetenschappelijk onderzoek en het lesprogramma van universiteiten. In september heeft de Kamer nog met minister Bussemaker erover gedebatteerd.

Veel kwam daar niet uit, want de minister wilde eerst het zelfonderzoek van de Erasmus Universiteit afwachten. Een meerderheid van de Kamer steunde haar daarin. Dat onderzoek is nog niet afgerond.

Tags: shell | fossil free

Advertentie