Exit De Uithof, welkom Utrecht Science Park

Een afslag Utrecht Science Park op de snelweg komt er aan. Bewerkte afbeelding DUB

In een brief aan de gemeenteraad stelt het Utrechtse college dat het gaat om een naamsverandering van een gebied dat van groot belang is voor de Utrechtse economie. Het voorstel om de naam aan te passen volgt op een brief die de instellingen (waaronder de UU) en bedrijven die samenwerken in de stichting Utrecht Science Park eind vorige maand naar het stadsbestuur stuurden.

De huidige ‘halfslachtige’ situatie waarbij de twee namen afwisselend of juist in combinatie (Utrecht Science Park/ De Uithof) worden gebruikt, vinden de ondertekenaars verwarrend en schadelijk voor de ‘lobbykracht’ en de ‘acquisitiekracht’. Ook internationaal zou de naam Utrecht Science Park meer aanspreken.

Onlangs heeft de vereniging van eigenaren van de 'P + R De Uithof' al besloten de naam te wijzigen in 'P + R Utrecht Science Park'. Maar er zijn meer maatregelen gewenst, bijvoorbeeld andere fietsbewegwijzering, andere namen van de eindhaltes van tram en bus en andere vermeldingen op websites en briefpapier. Om ook de bebording op autowegen aan te passen, is een formele naamswijziging van de buurt 'De Uithof' in 'Utrecht Science Park' noodzakelijk. Dat is een voorwaarde van Rijkswaterstaat.

Het stadsbestuur onderschrijft nu die gedachte. Het wil de procedure van een naamswijziging starten en de consequenties daarvan in beeld brengen. De kosten moeten worden gedekt door alle betrokken partijen gezamenlijk. Als daar meer duidelijkheid over komt, zal de raad een concreet voorstel voor naamswijziging ontvangen.

Advertentie