Extra geld voor wetenschappers die over hun onderzoek communiceren

Roel Vermeulen is een van de wetenschappers die geld heeft gekregen voor communicatie. Foto UU

Het is misschien geen groot bedrag – in de wetenschap zijn de meeste beurzen veel groter – maar de minister, financiers en bestuurders laten ermee zien dat ze de inspanningen van wetenschappers in de toekomst op een andere manier willen ‘erkennen en waarderen’.

Het idee daarachter is dat wetenschappers tot nog toe te veel worden afgerekend op de productie van onderzoek, terwijl onder meer lesgeven en het verspreiden van kennis onder buitenstaanders ook van belang zijn.

Structurele bijdrage
Om dat laatste gaat het hier. Groepen van minstens drie wetenschappers moesten laten zien dat ze structureel bijdragen aan wetenschapscommunicatie en een plan indienen om hiermee door te gaan of de werkzaamheden te verrijken. Daarvan zijn er dus 91 gehonoreerd.

Zo heeft ParkinsonTV een bijdrage gekregen, waarin voor patiënten en andere betrokkenen nieuws rond deze ziekte wordt gedeeld. Ook het SenseLab van de TU Delft is beloond: daarin kunnen mensen ervaren wat verschillen in licht, geluid, lucht en temperatuur met een ruimte doen.

De Universiteit Utrecht zag negen projecten gehonoreerd. Daaronder een project van Roel Vermeulen over de gezonde leefomgeving, van Marlies Maes over het toekomstbestendig maken van de jeugd en van Erik van Sebille over het ontzenuwen van hardnekkige mythes.

Eenmalig signaal
Er zijn 96 aanvragen ingediend door 62 faculteiten van alle universiteiten in Nederland. Slechts vijf aanvragen zijn afgewezen. Volgens de KNAW waren die vijf aanvragen niet slecht, maar voldeden ze gewoon niet aan de voorwaarden.

Het gaat om een eenmalig signaal. Vooralsnog zijn er geen plannen om dit te herhalen, zegt de KNAW. Wel is er geld voor wetenschapscommunicatie binnen de Nationale Wetenschapsagenda, die bedoeld is om kennis voor maatschappelijk en economisch nut aan te wenden.

 

Advertentie