Faculteiten houden vast aan maximumcijfer bij herkansingen

Een onvoldoende herkansen met een 10: wat de U-raad betreft moet dat bij alle opleidingen kunnen. Maar twee faculteiten kiezen voor eigen, strengere regels.

Een onvoldoende halen voor een tentamen, en vervolgens in de herkansing een 10 scoren. Bij de meeste faculteiten kan dat in theorie, maar niet bij Geowetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Daar kun je maximaal een 6 halen, ook al beantwoord je alle vragen goed in de herkansing.

Dat maximumcijfer gaat in tegen de wens van de studenten in de U-raad. Op aandringen van de U-raad heeft het College van Bestuur de decanen van de zeven faculteiten in december namelijk geadviseerd het maximumcijfer “bij een integrale herkansing” los te laten. Er zou meer consistentie moeten komen tussen de verschillende faculteiten.

Geowetenschappen en REBO houden desondanks toch vast aan eigen, strengere regels. De faculteiten hanteren al jaren een maximumcijfer voor herkansers en zullen dat aankomend jaar ook blijven doen. Ze mogen dat ook, omdat afgesproken is dat faculteiten een groot deel van de tekst in hun onderwijs- en examenregeling (OER) zelf mogen kiezen.

Het maximumcijfer geldt voor zogeheten aanvullende toetsen, toetsen voor studenten die als eindcijfer voor de cursus geen voldoende maar wel minimaal een 4,0 hebben gehaald. Bij vervangende toetsen, voor studenten die een tentamen door overmacht (bv. ziekte) missen, geldt geen maximumcijfer.

De twee faculteiten zien in het maximumcijfer een goede manier om het studiesucces te vergroten. “Het maximumcijfer stimuleert studenten om vanaf week 1 van een cursus serieus aan het werk te gaan en niet pas vlak voor het tentamen”, reageert Ton Hol, hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid en als vice-decaan portefeuillehouder onderwijs van de REBO-faculteit. “Gokken op een herkansing wordt onaantrekkelijker.”

“Studenten hebben door continous assesment al voldoende kansen om van een slechte tussenscore een voldoende te maken”, vult Hans de Bresser, vice-decaan bij Geowetenschappen, aan. “Cursussen bij Geo bestaan uit twee of meer toetsmomenten. Als je dan aan het eind van de cursus nog steeds een onvoldoende staat, heb je je kans op een hoog cijfer voorbij laten gaan.”

Ook zou een hoog cijfer voor een herkansing niet eerlijk zijn voor de studenten die in één keer slagen, vinden de vice-decanen. Studenten die een herkansing doen, hebben immers meer voorbereidingstijd dan de andere studenten.

Bij REBO zijn de meningen over het maximumcijfer al jaren verdeeld. Studenten klagen dat ze later op de arbeidsmarkt de dupe worden van de reparatieregel. Op hun cijferlijst zouden vaker zessen staan dan op die van afgestudeerden van andere universiteiten, die bij een herkansing wel een negen hebben kunnen halen.

Het maximumcijfer zou ook zorgen voor een toename van “strategische” ziekmeldingen, merken docenten. Studenten die twijfelen of ze het tentamen wel goed genoeg voorbereid hebben, melden zich ziek om bij de vervangende (inhaal)toets alsnog te proberen een hoog cijfer te halen.

Toch houdt Hol vast aan het maximumcijfer. “Als je die regel loslaat, werk je uitstelgedrag in de hand. Bovendien gaat het maar om een betrekkelijk kleine groep die benadeeld wordt. We hebben onlangs gekeken naar een tentamen van de cursus Inleiding privaatrecht. Van de 148 reparanten waren er slechts drie studenten die met reparatie van een deelresultaat een cijfer hoger dan een 6 konden halen. Feitelijk is dit dus geen groot probleem.”

Binnen de faculteit wordt momenteel wel gekeken naar mogelijkheden om de scherpste randjes van de reparatieregel af te vijlen. REBO-studenten kwamen onlangs met de suggestie om een troefkaart in te voeren, een mogelijkheid om één keer per jaar een vak naar keuze te herkansen, ook als het cijfer daarvoor een voldoende is.

Hol: “Dat vind ik een niet onsympathiek idee. Maar ik weet niet of dat haalbaar is. Hoe houd je dat bij zonder extra administratieve rompslomp?”

Faculteitsraden moeten ieder jaar instemmen met de onderwijs- en examenregeling (OER) waarin de reparatieregeling in vermeld staat. In mei vergadert de faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) over hun onderwijs- en examenregelingen (OER). De faculteitsraad van Geowetenschappen stemde afgelopen dinsdag al in met de OER voor volgend studiejaar.

In onderstaand filmpje vraagt DUB aan studenten wat ze vinden van het maximumcijfer bij herkansingen:

Advertentie