'Fietspad van de Toekomst' van De Uithof naar Wageningen krijgt vorm in 2019

Het 'Fietspad van de Toekomst' komt langs de N225 te liggen, maar pas in 2019 wordt bekend gemaakt waar die in Zeist gaat lopen. Beeld: DUB

Afgelopen zomer namen de Provinciale Staten unaniem een motie aan waarin het plan is omschreven. Het 40 kilometer lange fietspad komt onder andere langs de N225 van Driebergen naar Wageningen te liggen. Vermoedelijk zal de route ook langs Zeist lopen. Initiatiefnemer Marc de Droog is fractievoorzitter van de provinciale D66. Hij hoopt dat reizigers met de komst van de route sneller voor de fiets kiezen. “Een goed fietspad helpt met het wegtrekken van mensen uit de auto. Dit is onder andere goed voor de gezondheid, een beter milieu en de doorstroming van het verkeer.”

Hij vervolgt: “Het helpt dat het bereik van fietsen steeds groter wordt. Vroeger was de forens bereid zo’n 5 à 7 kilometer te fietsen. Dankzij innovaties zoals elektrische fietsen en slimme verkeerslichten is deze afstand nu opgeschaald tot 15, soms wel tot 20 kilometer. Vanuit de Utrechtse Heuvelrug, die in het midden van het traject ligt, zullen De Uithof en Wageningen prima befietsbaar worden.”

Oplaadpunten voor elektrische fietsen
Voor experimenten op het Fietspad van de Toekomst wordt gekeken naar organisaties tussen Utrecht en Wageningen met een interesse voor mobiliteit en duurzaamheid. In de motie worden onder andere de twee universiteiten, NS, Staatsbosbeheer en het RIVM genoemd. “Zo kan de NS bijdragen door stations langs de route te voorzien van goede stallingen en genoeg OV-fietsen”, licht De Droog toe. “Andere innovaties kunnen bestaan uit nieuwe vormen van verlichting, een wegdek van duurzaam materiaal, oplaadpunten voor elektrische fietsen en schuilplaatsen tegen de regen.”

De Universiteit Utrecht kan een rol gaan spelen in het ontwikkelen van deze innovaties, zegt hoofd Campusmanagement Ruut van Rossen van de universiteit. “Vanuit de faculteiten kan er onderzoek gedaan worden, maar zover ik weet loopt er momenteel nog niks. We hebben wel meegewerkt aan een onderzoek naar onder andere de breedte van het fietspad in De Uithof en de beoogde snelheid waarmee fietsers erop fietsen. In het voorjaar publiceren we samen met de gemeente en enkele experts een oploopje over dit onderzoek.”

Glow-in-the-dark wegdek voor de das
De provincie is momenteel al bezig met het plannen van een snelfietsroute tussen Veenendaal en Zeist Noord. Dit pad zal voor een groot deel lans de N225 lopen en het Fietspad van de Toekomst voor een deel overlappen. Hoe de fietser vanaf De Uithof naar het begin van de N225 in Driebergen gaat fietsen, staat nog niet vast. De meest voor de hand liggende route is die via Zeist. Nu moeten reizigers hiervoor bijna twee kilometer omfietsen over de Bisschopsweg. Een binnendoorweg kan de fietsroute inkorten met vijf minuten. Maar natuurorganisaties en een aantal politieke partijen protesteren hier al jaren tegen, omdat het de ecologische verbindingszone van zoogdieren als de ree en de das zou verstoren.

Vertegenwoordiger Henk van Rooijen van de Fietsersbond in Utrecht is wél een voorstander van de kortere route. “De Bisschopweg is in de huidige staat een smalle en gevaarlijke weg. De provincie heeft een onderzoek gedaan naar mogelijk nieuwe routes, maar daaruit bleek dat het op niveau brengen van de Bisschopsweg slechter is voor de natuur dan de verkorte route.” De creatieve innovaties zouden hier kunnen bijdragen aan het natuurbehoud, zegt van Rooijen. “Qua verlichting gaat onze voorkeur uit naar lantaarnpalen, maar mocht de natuur hier last van krijgen, dan kan je kijken naar bijvoorbeeld glow-in-the-dark-strepen op het wegdek.” Naar aanleiding van een motie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd in Driebergen twee jaar geleden al geëxperimenteerd met oplichtende wegmarkeringen.

Gezondere route langs de rails
Hoewel Van Rooijen het Fietspad van de Toekomst een goede zaak vindt, is hij geen voorstander om het pad langs de N225 aan te leggen. Dit vanwege de luchtverontreiniging die een autoweg met zich meebrengt. “Een route verder weg van de rijbaan is beter, maar je moet je wel realiseren dat dit in ons drukke land niet altijd haalbaar is. Wat fijner fietst, is een route langs de rails zoals het nieuwe snelfietspad tussen Utrecht en Amersfoort.” Een fietspad langs een drukke weg is daarnaast lang niet zo mooi, vindt van Rooijen. “Het is bewezen dat mensen bij een mooiere route sneller op de fiets stappen, dus dat telt ook mee.”

Van Utrecht naar Arnhem
De D66-fractie van de provincie Gelderland is naaraanleiding van de Utrechtse motie vragen gaan stellen aan de Gelderse Gedeputeerde Staten. Met een snelfietsroute om Wageningen heen wil de partij het Fietspad van de Toekomst verbinden met het Nederrijnpad, een al bestaand traject dat via de Rijn naar Arnhem loopt. Het doorlopende fietspad zou dan in totaal bijna 70 kilometer lang worden.

Advertentie