Flexwerk: UvA-bestuur fluit beleidsmedewerkers terug

Body: 

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam wil niet dat faculteiten creatieve constructies verzinnen om personeel in tijdelijke dienst te houden. Dat is niet in de geest van de nieuwe cao en wetgeving die op handen is, aldus een verklaring.

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam wil niet dat faculteiten creatieve constructies verzinnen om personeel in tijdelijke dienst te houden. Dat is niet in de geest van de nieuwe cao en wetgeving die op handen is, aldus een verklaring.

De deuren van het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam worden sinds vrijdagochtend geblokkeerd, uit protest tegen de vele tijdelijke contracten aan de instelling. Directe aanleiding is een document dat een paar dagen geleden verscheen op klokkenluiderswebsite UvA-leaks, waarin enkele beleidsmedewerkers overwegen hoe ze regels uit de cao en uit de wet kunnen omzeilen.

Dat is dus niet de bedoeling, reageert het bestuur. “Het College van Bestuur heeft herhaald dat de bepalingen in de cao en de Wet werk en zekerheid naar letter en geest volledig wordt nagekomen. Andere constructies worden niet toegestaan.”

“We moeten natuurlijk kijken of faculteiten zich hier aan gaan houden, maar in principe heb ik er vertrouwen in”, laat Jan Boersma weten. Hij is cao-onderhandelaar namens Abvakabo-FNV en was vanmorgen aanwezig bij een ingelast overleg van werknemersorganisaties en het CvB.

De vele tijdelijke contracten in de academische wereld zijn een heikel punt, ook de Tweede Kamer heeft al eens aan de bel getrokken. In de nieuwe cao hebben universiteiten beloofd dat ze meer mensen een vast contract zullen geven, maar of dat zoden aan de dijk zet moet nog blijken. “We krijgen signalen dat UvA-personeel nu vaste contracten krijgt voor 0,1 fte”, zegt Boersma. “Voor de duidelijkheid: dat is dus vier uur werk. We zijn nog met het CvB in overleg wat hier nu precies aan de hand is.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail