Flinke sanering vervuilde grond oude bhv-blusplaats op kosten van de UU

Dit is het veldje op de Münsterlaan dat gesaneerd moet worden. Foto DUB

Bedrijfhulpverleners (BHV'ers) van de universiteit oefenden tot 2014 met blusmiddelen op een veldje bij de Münsterlaan. Dat ligt tussen Diergeneeskunde, het Universitair Medisch Centrum en de Tolakkerlaan. Al zo’n acht jaar wordt het veld niet meer gebruikt. Toen is het terrein wel onderzocht op giftige stoffen, maar leek er weinig aan de hand. Uit een onlangs gehouden onderzoek van de gemeente Utrecht blijkt de grond vervuild met Pfas.

Projectleider Frank Kooiman van de UU: “In 2014 was nog niet zoveel bekend over de stof Pfas die in de oude blusmiddelen zit. De gemeente heeft op diverse locaties in de stad nader onderzoek gedaan en ontdekt dat de drempelwaarde van deze stof wordt overschreden. Daarom kregen we de opdracht hier actie op te ondernemen.”

Schadelijke stoffen
Poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas) zijn chemische stoffen  die een negatief effect kunnen hebben op  milieu en gezondheid. De stoffen kunnen volgens de site van het RIVM bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen Pfas een zorgen voor verhoging van cholesterol in het bloed, leverschade geven en nier- en testiskanker veroorzaken. De stoffen kunnen verder schadelijk zijn voor de natuur en voor de dieren die er mee in aanraking komen. Deze effecten voor mens en dier kunnen al optreden als  ze over een langere periode kleine hoeveelheden Pfas binnenkrijgen. Het RIVM zegt dat Pfas op dit moment weliswaar niet heel sterk voorkomt in ons voedsel en water, maar ook bij een lage dosering kunnen effecten op termijn niet worden uitgesloten. Daarom adviseert het RIVM de overheid  om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met Pfas.

De kennis over deze giftige stoffen is in ontwikkeling en vandaar dat de gemeente pas nu nader onderzoek heeft gedaan. Een paar jaar geleden was er landelijke ophef over de aanwezigheid van Pfas in korrels op kunstgras van sportvelden waar ook veel jongeren hun sport beoefenen.

Enorme operatie
Volgens Kooiman zijn de waarden op het veldje bij de Münsterlaan niet zo hoog dat mensen en dieren gevaar lopen. Ook is de stof nauwelijks in het grondwater terecht gekomen. Voor de paarden die er grazen, zou er geen probleem zijn. Dat neemt niet weg dat de UU de opdracht om het veld te saneren serieus neemt.

De universiteit heeft in kaart gebracht waar het Pfas precies in de grond zit en hoe diep de vervuiling zit. Er zal 2.200 kubieke meter grond afgegraven worden door een gespecialiseerd bedrijf. Daar komt nieuwe, schone grond voor in de plaats. De vervuilde grond moet afgevoerd worden en gereinigd worden.

Het betekent een enorme operatie waarbij honderden vrachtwagens af en aan zullen rijden om de grond af te voeren. De kosten zijn nog niet precies bekend, maar de raming betreft enkele tonnen. Kooiman hoopt de sanering in afstemming met de gemeente Utrecht voor de zomer af te ronden.

Advertentie