FNV roept UU'ers op tot actie om pensioenverlies te voorkomen

De FNV houdt dinsdag 6 oktober een informatiebijeenkomst in De Uithof om UU'ers op te roepen tot actie. De vakbond wil een referendum houden om het onlangs gesloten loonakkoord voor rijksambtenaren teniet te doen. Volgens de FNV heeft het akkoord negatieve gevolgen voor het pensioen van de UU'er.

Wie kan zich de politieacties tijdens de Algemene Beschouwingen in Den Haag niet herinneren? De politie voerde actie voor meer loon. Niet alleen voor henzelf, maar voor alle rijksambtenaren, douaniers, militairen en leraren. Die loonsverhoging komt er nu per 1 januari 2016. Daarvoor moesten de rijksambtenaren akkoord gaan met een stelselwijziging van hun pensioen. 

Het pensioenfonds van deze ambtenaren is het ABP, waar ook al het universitaire personeel spaart voor zijn oude dag. De stelselwijziging geldt dus niet alleen voor de rijksambtenaren maar ook voor alle UU’ ers, zegt vakbondsfunctionaris van de FNV Marco Veloo die werkzaam is bij de faculteit Diergeneeskunde. “Die wijziging houdt een verslechtering in van de hoogte van het pensioen."

Veloo vermoedt dat veel van zijn collega’s niet op de hoogte zijn van de veranderingen in de pensioenen. “De pensioenopbouw wordt minder. Vanaf 1 januari 2014 draagt de werkgever 1,4 procent minder pensioenpremie af.” Volgens het loonakkoord dat is afgesloten, betekent krijgt het universitaire personeel een extra loonsverhoging bovenop de verhoging die bij de vorige cao-onderhandelingen in december 2014 was afgesproken. In 2015 kreeg het universitair personeel er 2 procent bij en per januari 2016 nog eens 1 procent plus in juni een eenmalig bedrag van 350 euro voor wie voltijds werkt.

Werknemers krijgen dus weliswaar een salarisverhoging extra, zegt Veloo, maar bouwen minder pensioen op. "Voor wie 55 jaar of ouder is, maakt dat niet zo veel meer uit tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Maar wie jong is, moet er dus rekening mee houden dat zijn pensioen geen vetpot zal zijn."

Een ander gevolg van de afspraken is, zegt Veloo, dat pensioenen niet meer verhoogd worden op basis van loonontwikkeling maar op basis van prijsontwikkeling. Dat scheelt volgens het ABP een procent. Als de prijsontwikkeling wordt gevolgd, houdt dat in dat gepensioneerden er feitelijk nooit financieel op vooruit gaan.

De wijziging van het pensioenstelsel was voor de FNV een reden om niet akkoord te gaan met de afspraken voor de rijksambtenaren. “Het akkoord met de rijksambtenaren is gesloten zonder de FNV. Wel met drie andere vakbonden, maar hun ledenaantal is kleiner dan dat van de FNV.” Het FNV spande daarom een kort geding aan dat vrijdag werd verloren. De vakbond laat het er niet bij zitten. “We willen we een referendum houden over het akkoord.” De vakbond moet dan 300.000 handtekeningen verzamelen om een referendum af te dwingen. Dat is een tweede reden voor de FNV om op 6 oktober een informatiebijeenkomst te houden.

De informatiebijeenkomst is op dinsdag 6 oktober 2015, van 11 tot 12 uur in het Auditorium (Q_gebouw van het UMC Utrecht). Jan Willem Dieten, FNV-bestuurder en lid van de pensioenkamer van ABP, zal de belangstellenden toespreken.

Tags: cao | inkomen | pensioen

Advertentie