Frank Miedema vertrekt als decaan Geneeskunde

Frank Miedema in 2013: "De wetenschap werkt niet zoals het moet". Foto DUB

Miedema zette zich als decaan Geneeskunde vooral in voor meer samenwerking en multidisciplinair onderzoek binnen de UU. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het interdisciplinaire strategische onderzoeksthema Utrecht Life Science.

Ook toonde hij zich een groot voorstander van het betrekken van patiënten en patiëntenorganisaties bij het wetenschappelijk onderzoek. Miedema droeg in belangrijke mate bij aan samenwerkingsverbanden zoals het Regionaal Academische Kankercentrum Utrecht (RAKU) en het Oncode Instituut voor kankeronderzoek.

Immunoloog Miedema blijft verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij gaat zich richten op de ontwikkeling en vormgeving van Open Science binnen de UU. Sinds dit najaar is Miedema al voorzitter van het Open Science Platform van de UU. Doelstelling daarvan is de wetenschap betrouwbaarder, efficiënter en relevanter voor de samenleving te maken. Dit moet onder meer gebeuren door publicaties en data vrij beschikbaar te maken en door betere voorlichting over wetenschap aan het brede publiek.

Miedema kreeg de afgelopen vijf jaar al grote bekendheid in binnen- en buitenland als medegrondlegger van Science in Transition. In een interview met DUB verwoordde Miedema in 2013 zijn zorgen: “We zijn als wetenschap losgeraakt van de maatschappij. Bij het onderzoek in academische ziekenhuizen zou je misschien denken: daar valt het wel mee. Maar toch. Je kan heel ver van de patiënt wegblijven met je onderzoek.”

Met onaflatend enthousiasme pleitte Miedema ervoor wetenschappers niet alleen op hun citatiescores te beoordelen, maar ook op hun bijdrage aan de oplossing voor problemen binnen de maatschappij. Binnen zijn eigen ziekenhuis nam hij daartoe al vergaande initiatieven. Zijn inspanningen beginnen nu navolging te krijgen. Onlangs kondigden de VSNU samen met wetenschapsfinanciers NWO en ZonMW en academische ziekenhuizen aan op zoek te gaan naar andere beoordelingscriteria.

Illustratie van DUB uit 2013:rebellenclub_1_2_0.jpg

Advertentie