Frauderende hoogleraar mogelijk naar hogeschool

Body: 

De vanwege fraude ontslagen Rotterdamse hoogleraar Dirk Smeesters is “opgelucht” dat hij geen onderzoek meer doet en gaat misschien lesgeven op een middelbare of hogeschool. Hij ontkent dat hij onderzoeksgegevens verzonnen heeft.

Afgelopen juni kwam aan het licht dat de hoogleraar marketing, werkzaam aan de Erasmus Universiteit, sjoemelde met onderzoeksdata. In een interview met universiteitsblad Erasmus Magazine klaagt Smeesters over de stress en de gezondheidsproblemen waar hij al jaren mee kampt.

Meer duidelijkheid over de fraude die hij pleegde, geeft hij niet. Hij wil wel kwijt dat hij vermoedt dat sjoemelen met data vaker voorkomt en dat de hoge publicatiedruk hiervoor verantwoordelijk is. Hij gaat niet in op de beschuldiging dat hij net als sociaalpsycholoog Diederik Stapel onderzoeksgegevens verzonnen heeft.

Smeesters denkt nog na over zijn toekomst. Op de vraag of het klopt dat hij op een middelbare of hogeschool gaat werken, antwoordt hij: “Er is inderdaad iets in die richting, maar ook andere dingen. Ik houd de boot nog een beetje af tot ik honderd procent ben.”

Naar aanleiding van deze fraudezaak laat de Erasmus Universiteit de onderzoekscultuur op de faculteit doorlichten en zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bij de opening van het academisch jaar zei rector Henk Schmidt dat de ontdekte fraudepraktijken waarschijnlijk niet “volledig uitzonderlijk” zijn.

Facebook Twitter Whatsapp Mail