Oud-voorzitter Universiteitsraad overleden

Fred Toppen bleef tot het laatst betrokken bij de medezeggenschap

Fred Toppen bij zijn afscheid van de Universiteitsraad in 2019, foto DUB

In 2019 nam Fred Toppen afscheid als voorzitter van de Universiteitsraad. Toch bleef hij betrokken bij de medezeggenschap. Dit voorjaar maakte hij namens het Centraal Kiesbureau bekend wie er in de nieuwe raad gekozen was. Ook kwam hij twee keer terug als voorzitter van het Stembureau. Betrokkenheid bij de medezeggenschap zat in zijn bloed. 

‘Fred Toppen: verbinder en voorvechter van de medezeggenschap’. Dat stond dan ook op de zilveren penning van de Universiteit Utrecht die hij in juli 2022 ontving uit handen van collegevoorzitter Anton Pijpers. “We hadden hem naar het Academiegebouw gelokt om de penning uit te reiken. We wisten dat hij ziek was en wilden toch de gelegenheid grijpen om onze dank uit te spreken voor het goede werk dat hij heeft gedaan.”

Onafhankelijk voorzitter
Pijpers prees de oud-voorzitter tijdens de uitreiking van de penning als een "volstrekt onafhankelijke voorzitter die ruimte gaf aan alle geledingen". Hij was altijd betrokken en altijd op zoek naar een oplossing. Een intermediair tussen bestuur en raad, zei de huidige voorzitter Harmen Binnema tijdens de vergadering waarin Toppen werd herdacht. “Hij drukte me op het hart om de raad in positie te brengen om kritische vragen te stellen. Dat vind hij heel belangrijk.”  

Fred Toppen was docent-onderzoeker bij Sociale Geografie & Planologie bij de faculteit Geowetenschappen. In 2011 werd hij verkozen tot voorzitter van de Universiteitsraad. Hij had toen al drie jaar als personeelslid in de raad gezeten. “Ben jij niet wat te activistisch?”, vroeg toenmalig collegevoorzitter Yvonne van Rooy bij zijn sollicitatie als voorzitter. Bij zijn afscheid in 2019 zei hij dat voor hem belangrijk was dat de medezeggenschap oog had voor alles wat op de werkvloer speelt. Hij kon streng zijn, zaken afkappen, maar ook ruimhartig zijn. Hij wist met gevoel een vergadering te leiden ‘in de geest van de wedstrijd’. 
“Hij had het zeker niet altijd makkelijk. In zijn laatste jaren waren er ook spanningen binnen de raad. Hij heeft dat altijd op een mooie respectvolle en integere manier opgepakt”, herinnert Pijpers zich.

Empathie
Anne Marie Partridge maakt deel uit van de griffie van de Universiteitsraad en heeft vele jaren met Fred samengewerkt. “En na zijn vertrek zijn we gewoon doorgegaan met ons ‘Fred-overleg’”, zegt ze. Voor haar is het zijn doorzettingsvermogen, zijn empathie en zijn bereidheid om overal aan mee te werken die zijn bijgebleven. “Als er dan in zijn woonplaats Houten een stembus beschikbaar was die we bij de verkiezingen konden gebruiken, zorgde hij er zelf voor dat die naar de UU kwam.”

Die bereidheid zich voor anderen in te zetten, herkennen meer mensen. “Bij Geo heeft hij nog tot het allerlaatst lessen overgenomen van zieke docenten. Als hij een gaatje in zijn agenda had, dan stond hij er gewoon.”

Toppen heeft zich op alle fronten voor de medezeggenschap ingezet. Niet alleen in de Universiteitsraad, maar ook bij het landelijk overleg Lovum, binnen de PvdA Houten en als technisch voorzitter bij de Hogeschoolraad van de Hogeschool Utrecht. 

Advertentie