Fusie studieverenigingen Aardwetenschappen

De “corporale blaatapen” van de Utrechtse Geologen Vereniging (U.G.V.) en de “alternatieve nerds” van Drift ’66 gaan fuseren. Vanaf 1 september vormen ze samen de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV).

Een ruime meerderheid van de leden van de twee Aardwetenschappenverenigingen stemde vorige week voor de fusie. Ook is er een zeskoppig kandidaatsbestuur dat vanaf 1 september de touwtjes in handen neemt bij UAV, de nieuwe vereniging.

“Beide verenigingen horen bij dezelfde opleiding Aardwetenschappen, dus het is logisch dat ze samengaan”, zegt UGV-voorzitter Karla Ritsema. Drift-voorzitter Tim Schuring: “Voor een kleine studie is twee studieverenigingen best veel. Bovendien komt het grootste deel van onze leden al jaren over de vloer bij beide verenigingen.”

Het faculteitsbestuur wil al jaren dat beide verenigingen fuseren. In 2004 deed de toenmalige vicedecaan Bert van der Zwaan al een poging om de verenigingen samen te smelten. Drift-voorzitter Schuring erkent dat er druk is uitgeoefend van bovenaf, maar benadrukt dat het een eigenstandige beslissing is van de verenigingen zelf.

In 2000 besloot de Universiteit Utrecht verschillende studies samen te voegen tot de geïntegreerde opleiding Aardwetenschappen. Daardoor kwamen de geologen van UGV en de fysische geografen van Drift ’66 bij dezelfde studie terecht.

Vanwege de cultuurverschillen hadden beide verenigingen lange tijd weinig trek in een fusie. “Wij waren in hun ogen corporale blaatapen, zij in onze ogen alternatieve nerds”, legt Ritsema uit. De onderlinge strijd is tegenwoordig een stuk minder, waardoor een fusie nu wél mogelijk is, zegt ze.

In hoeverre de tradities van de beide verenigingen bewaard blijven in het nieuwe UAV, is nog onderwerp van onderhandeling. Afgesproken is om in ieder geval een nieuw verenigingslied te maken.

Beide verenigingen hebben momenteel ieder een eigen kamer op de tweede etage van het Buys Ballot Laboratorium. De verenigingen willen graag beide ruimtes behouden en een opening maken in de tussenliggende muur. Maar hier is nog geen toestemming voor. In 2015 wordt de vereniging gehuisvest in het nieuwe onderwijsgebouw voor alle bèta- en geo-opleidingen.

Advertentie