Gedragscode voor medewerkers FSC

Mag je als UU'er DUB lezen onder werktijd?

Privéfoto’s downloaden op je UU-computer. Mag dat? En is het toegestaan cadeaus aan te nemen? Er is een grijs gebied tussen wat mag en wat niet mag. Het Facilitair Service Centrum heeft er een gedragscode voor opgesteld.

Zuchtend keurde de Dienstraad van het Facilitair Service Centrum (FSC) afgelopen dinsdag de gedragscode goed. In de code staat onder meer wat goede omgangsvormen zijn, dat medewerkers elkaar zullen aanspreken op hun gedrag, dat ze zich niet negatief mogen uitlaten over de dienst tegenover externen, dat ze geen cadeaus mogen aannemen en dat ze het privégebruik van ict-middelen en voorzieningen tot een minimum moeten beperken.

De leden van de raad vinden een dergelijke code eigenlijk helemaal niet nodig als aanvulling op de huisregels die de dienst al heeft. Het instellen ervan impliceert dat FSC’ers zoals receptionisten, postbezorgers en gebouwbeheerders allerlei regels overtreden, vinden ze. Regels die bovendien niet eenduidig zijn.

Mag je bijvoorbeeld geen enkel privé telefoontje plegen met een mobiele telefoon van het werk? Mag je in je pauze surfen naar NU.nl als je achter een pc zit? Mag je een foto van thuis op je bureaublad zetten? En durf je een leidinggevende wel aan te spreken op zijn of haar gedrag?

Volgens Ineke van Oosten, directeur van het FSC, gedragen de meeste medewerkers zich keurig. De code is bedoeld als handleiding. “Het stelt de gewenste cultuur voor binnen de dienst.” Een dergelijke code is ook niet vreemd binnen de universiteit, zegt ze. Er zijn meer diensten die zoiets hebben en de universiteit zelf heeft een code of conduct.

Het grijze gebied kleurt ze mondeling in: met de mobiele telefoon even bellen naar huis om te zeggen dat je er aan komt, mag. Maar met diezelfde telefoon naar Nederland bellen vanaf een Spaans strand, niet. En een leidinggevende aanspreken op zijn gedrag? “Natuurlijk kan dat lastig zijn”, zegt van Oosten. “Maar hij zou er voor open moeten staan. Heb je het gevoel dat je niet serieus genomen wordt, dan kun je altijd op iemand afstappen die hoger in de hiërarchie zit, of langs de vertrouwenspersoon van de universiteit gaan.”

Blijft nog het onderwerp van de door FSC ingehuurde collega over. Hoe moeten medewerkers van cateraar Sodexo zich gedragen of de receptionisten van ISS. Vallen zij ook onder deze gedragscode? “Nee”, zegt Van Oosten. "Dus", zegt dienstraadslid en receptionist in het Bestuursgebouw Jolanda Mulder, “als wij een cadeau krijgen aangeboden, moet ik het afslaan maar mag mijn collega van ISS het aannemen?” Ja, bevestigt Van Oosten. “Maar dan hoop ik dat je dat bij mij meldt. Dan ga ik het gesprek met ISS aan en vertel ik ze hoe wij omgaan met het aannemen van cadeaus. Hopelijk zullen zij zich dan ook aan onze regels houden.”

Advertentie