Gedwongen ontslag dreigt voor circa 11 wetenschappers Rechten

Body: 

Bij het departement Rechten zijn één hoogleraar en een aantal universitaire hoofddocenten ontslag bedreigd. Zij zijn samen goed voor bijna 11 fulltimebanen. Per december van dit jaar verlaten zij het departement.

Bij het departement Rechten zijn één hoogleraar en een aantal universitaire hoofddocenten ontslag bedreigd. Zij zijn samen goed voor bijna 11 fulltimebanen. Per december van dit jaar verlaten zij het departement.

Het department Rechten van de Rebofaculteit zit in financieel zwaar weer en moet 9 miljoen euro bezuinigen. Het afstoten van vierkante meters op huisvesting en het schrappen van 15 voltijdsbanen bij het ondersteunend personeel leverde te weinig op. Vandaar dat Rechten dit voorjaar rigoureuze keuzes in het onderzoek en onderwijs maakte. Het gevolg daarvan is dat de helft van de top van de wetenschappelijke staf, te weten 15 hoogleraren en 17 universitair hoofddocenten, de opleiding moet verlaten. Deze maatregel moet 3 miljoen euro opleveren. Inmiddels is duidelijk dat gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten.

Vrijwillig vertrek
Acht medewerkers onder wie drie hoogleraren, hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de Regeling Vrijwillige Mobiliteit. Samen bekleedden zij 6,6 fulltime banen (fte). Ook heeft een aantal hoogleraren, UHD’s en UD’s ontslag genomen. Uitgedrukt in fte: 6,9. Zij doen onderzoek dat niet tot het nieuwe profiel van Rechten behoort en hebben elders een baan gevonden.

Voor 1 januari 2016 wanneer de totale bezuiniging gehaald moet zijn, slinkt de organisatie via natuurlijk verloop nog eens met 9,4 fte en loopt ter grootte van 17 fte aan tijdelijke contracten af. In totaal moet er dan nog aan 10,85 fte de opleiding verlaten. Het gaat om 1 hoogleraar en een aantal UHD’s. Hun contract loopt af op 1 december.

Nieuw UHD-profiel
Het is nog niet duidelijk wie ontslagen gaat worden. Rechten heeft behalve een nieuw profiel voor het departement, ook gekozen voor een iets andere organisatiestructuur. Rebodecaan Henk Kummeling: “We hebben in vergelijking met andere opleidingen veel te veel UHD’s. Zij hebben allemaal een kleine organisatorische taak van meestal 0,2 fte. We willen de organisatie stroomlijnen.”

Dat betekent niet alleen een reductie van het aantal hoogleraren en seniordocenten, maar ook een ander takenpakket voor de UHD. Zo moet de ‘nieuwe’ UHD een groter percentage van zijn aanstelling bezig zijn met organisatietaken. Als gevolg daarvan zijn er vacatures gekomen voor de benodigde UHD’s. Alle seniordocenten kunnen hiervoor hun belangstelling kenbaar maken. Eind oktober is duidelijk welke UHD’ers deze nieuwe posities bekleden en wie wordt ontslagen. Op 15 november gaat de nieuwe organisatie van start.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de helft van de wetenschappelijke staf het departement moest gaan verlaten, is de sfeer bij Rechten er niet beter op geworden. Kummeling: “Het is een gevoelig proces. Collega’s zijn geraakt in hun eer en trots. Vooral omdat er niets aan te merken valt op hun kwaliteit of inzet. Het zijn moeilijke verhalen, forse discussies en goede gesprekken. Ik ben wel weer heel gelukkig met de manier waarop sommige collega’s het nieuws hebben opgepakt en hun conclusies hebben getrokken.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail