Oproep Dijkgraaf:

Geef alle stagiairs een vergoeding

Geldbiljet. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

In de economie, techniek en ict krijgen bijna alle stagiairs een vergoeding voor hun werkzaamheden, maar in de sector onderwijs ligt dat anders. Slechts een op de vijf studenten van lerarenopleidingen ontvangt een vergoeding tijdens de stage.

Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau ResearchNed, dat Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook in de gezondheidszorg en ‘gedrag & maatschappij’ krijgen relatief weinig stagiairs een vergoeding: slechts drie op de vijf.

Vergoeding
Als ze iets krijgen, is de vergoeding niet zo hoog: gemiddeld 342 euro per maand. In de cao zouden vakbonden en werkgevers afspraken moeten maken om de positie van stagiairs te verbeteren, vindt Dijkgraaf.

Hij gaat het niet verplichten, maar wil wel de druk opvoeren. Statistiekbureau CBS gaat jaarlijks de stagevergoedingen van mbo-, hbo- en wo-studenten in kaart brengen, kondigt de minister aan.

Discriminatie
Er blijken genoeg stages beschikbaar. Slechts twee procent van het studenten kan niet op tijd een plek vinden en van die kleine groep verwacht slechts een op de drie hierdoor studievertraging op te lopen.

Maar dat is niet het hele verhaal. In totaal hebben 2.100 hbo-studenten een vragenlijst ingevuld. Een flink deel van de studenten (29 procent) had problemen met het vinden van een stage. Van de 166 respondenten met een migratieachtergrond had 37 procent ‘veel moeite’ met het vinden van een stage, staat in het rapport.

Minister Dijkgraaf vindt het bijzonder zorgwekkend dat stagediscriminatie voor veel studenten nog “dagelijkse realiteit” is, schrijft hij in zijn reactie. Vorig jaar ondertekende hij samen met werkgevers, hogescholen, universiteiten en studenten een manifest tegen stagediscriminatie.

Verder komen vrouwen minder makkelijk aan een stage dan mannen. “Mogelijk hangt dit samen met de sector waarin deze vrouwen studeren”, schrijven de onderzoekers. Studenten die problemen ondervinden, noemen meestal het geringe aanbod van stages of de slechte bereikbaarheid van de stageplaatsen.

Begeleiding
Van alle studenten is 31 procent negatief over de begeleiding door hun hogeschool. Eén op de zes kreeg helemaal geen hulp bij het vinden van een stageplaats, zeggen de respondenten.

Studentenorganisatie ISO meent dat opleidingen meer kunnen doen om studenten te helpen. “Elke student moet stage kunnen lopen én daar een passende vergoeding voor ontvangen”, vindt voorzitter Demi Janssen. “Het is aan de opleiding om de student goed te begeleiden en wegwijs te maken in het stagelandschap.”

Advertentie