Geef hypotheekverstrekkers geen inzage in studieschuld, zegt ISO

Foto: pxhere.com

Softwarebedrijf Ockto gaat het eenvoudiger maken om studieschulden bij DUO op te vragen, meldde het AD donderdag. De oud-studenten hoeven alleen maar toestemming te geven, is de gedachte.

Dat is helemaal geen goed idee, vindt voorzitter Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg. En het is volgens hem tegen de afspraken die bij de invoering van het leenstelsel zijn gemaakt.

Waarom mogen hypotheekverstrekkers niet checken hoe hoog de studieschuld is?
“Wij vinden dat oud-studenten heel goed zelf het gesprek kunnen voeren met hypotheekverstrekkers.”

Maar dan kunnen oud-studenten hun studieschulden verzwijgen.
“Wij zeggen niet dat studenten moeten liegen. Maar we vinden het geen oplossing om hypotheekverstrekkers rechtstreeks toegang te geven tot de hoogte van studieschulden.”

Waarvoor is dat ‘geen oplossing’?
“Dan zou je een systeem optuigen waarin het normaal is dat studenten grote nadelen van hun studieschuld ervaren. De echte oplossing is dat we de studiefinanciering aanpassen en rekening gaan houden met de gevolgen voor het aanvragen van een hypotheek.”

Waarom mag die schuld bijvoorbeeld niet bij het Bureau Kredietregistratie bekend zijn?
“Dat heeft de politiek beloofd. Het zou niet goed zijn voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Jongeren krijgen last van leenangst als ze weten dat ze heel hard afgerekend worden op een hoge studieschuld.”

Moet je mensen niet tegen zichzelf beschermen als ze een te duur huis willen kopen?
“Dit is een andere schuld dan een gewone schuld: hij is bedoeld om te kunnen studeren. Als het niet lukt om hem af te lossen, dan wordt hij kwijtgescholden.”

Maar jullie wijzen toch steeds op de gevolgen van hoge studieschulden?
“Bij de invoering van het leenstelsel is gezegd dat schulden niet bij het BKR geregistreerd zouden worden. Alles wat daar op lijkt, vinden wij niet goed. Dus zijn we ook tegen het doorsluizen van studieschulden door het gebruik van zo’n app.”

Wie helpen jullie met dat standpunt?
“Daar gaat het niet om. Nogmaals, studenten zijn heel goed in staat zelf het gesprek te voeren met een hypotheekverstrekker. Dat is onze lijn. Die was vanaf het begin heel helder.”

Maar studenten mogen niet liegen.
“Dit is wel weer een aanleiding om na te denken over de negatieve gevolgen van het leenstelsel.”

 

Advertentie