Geen alternatief voor volle fietsenkelder UB Binnenstad

Student Irene trof een volle fietsenkelder aan en moest uitwijken naar Lucasbolwerk.

Studenten wisten niet waar ze met hun fiets heen moesten toen de fietsenkelder onder de UB Binnenstad ‘s middags 10 december helemaal vol zat. Nieuwe fietsenstalling worden nog gebouwd, zegt de universiteit. De Universiteitsraad gaat vragen stellen aan het universiteitsbestuur.

Irene, student Engels, wilde dinsdagmiddag haar fiets parkeren in de kelder onder de UB aan de Drift, maar trof daar geen enkele vrije plek meer aan. Ze maakte enkele foto’s als bewijs en ging op zoek naar een parkeerplaats waar ze haar fiets veilig kon achterlaten.

Uiteindelijk zette ze haar fiets bij haar studentenvereniging Biton aan het Lucasbolwerk. ‘Daar worden wel regelmatig fietsen gestolen, maar ik kon niets anders vinden’, mailt ze. Aan DUB vraagt ze waar ze haar fiets dichter bij de Drift kwijt kan, nu er een streng parkeerbeleid heerst aan deze gracht.

De fietsenkelder is vol
“Het is voor het eerst dat ik hoor dat de kelder vol is”, zegt Jipke Detrie verbaasd. Zij werkt bij de faculteit Geesteswetenschappen en is onder meer belast met het oplossen van de fietsproblemen aan de Drift. “Op zich is het goed nieuws dat de kelder vol zit, want dat betekent dat studenten en medewerkers hun fiets niet meer op straat parkeren.”

Eind november is de gemeente begonnen met het verwijderen van fout of gevaarlijk geparkeerde fietsen aan de Drift. Sinds oktober worden de fietsers hiervoor al gewaarschuwd. Geadviseerd wordt om de tweewieler in de fietsenkelder te zetten, maar wat moet je doen als die vol zit?

“Eerlijk gezegd weet ik ook niet waar je in de buurt je fiets nog meer veilig kan stallen”, zegt Detrie. “Aan de grachtkant van de Drift, het Janskerkhof, bij de bioscoop in de Voorstraat, maar als ook daar geen plek is, weet ik het niet.”

Nieuwe stallingen
Wel werken de UU en de gemeente hard aan een uitbreiding van het aantal stallingen rondom de Drift. De eerste wordt volgende week geopend. “Eentje voor medewerkers met de ingang aan de Boothstraat waar ruimte is voor 120 fietsen. Hopelijk gaan medewerkers deze stalling gebruiken en komt er weer ruimte vrij in de fietskelder voor studenten.”

Ook is er een stalling gepland in de achtertuin van Drift 25 waarvan de ingang aan de Keizerstraat komt te liggen. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd, maar de inspraakprocedure voor de buurt loopt tot 4 januari waarna de eventuele bezwaren nog geïnventariseerd moeten worden.

Het ziet er naar uit dat bewoners van de Keizerstraat bezwaar gaan aantekenen, zegt Detrie, naar aanleiding van de informatieavond van  maandag 8 december over de nieuwe stallingen. “Bewoners maken zich bijvoorbeeld zorgen over geluidsoverlast van het hek en de rekken.”

“Als je een van de bovenste rekken in de fietskelder uittrekt, piept en kraakt dat heel erg.” Gezocht wordt al naar geluidsarme rekken zoals in de nieuwe stalling op het Jaarbeursplein. Maar of de stalling aan de Keizerstraat in januari al klaar zal zijn, weet Detrie niet. “We houden het op het eerste kwartaal van 2015.” De geplande parkeervakken op Janskerkhof komen later, pas in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Vragen van de U-raad
Bij de informatieavond waren ook drie leden van de Universiteitsraad aanwezig. Liesbeth Potters die zelf aan de Drift werkt, vond het een goede bijeenkomst, maar is kritisch over de plannen. “Mijn persoonlijke probleem is bijvoorbeeld dat mijn fiets niet past in het rek in de fietskelder. Dus zet ik hem altijd voor de deur, omdat ik hem nergens anders kwijt kan.” Ze hoopt dat de rekken in de nieuwe stallingen wel rekening houden met fietsen met manden en kinderzitjes.

Potters vermoedt dat de kelder nu vol staat, omdat een fietsenstalling van Geesteswetenschappen wordt verbouwd. “Wat ik raar vind, is dat er dus een stalling wordt verbouwd, zonder dat er een tijdelijke voorziening wordt getroffen. Net zo vreemd is het dat er hier voor de deur fietsen worden weggehaald zonder dat er voldoende alternatieven zijn tot de nieuwe stallingen open gaan.”

Studentraadslid Rik Vangangelt, die ook op de bijeenkomst was, vindt het in elk geval goed dat de gemeente en de universiteit samenwerken om het fietsparkeerprobleem op te lossen. Ook vindt hij het fijn dat de nieuwe stallingen er voor de zomer al moeten zijn. Maar zorgen maakt hij zich ook. “Ik vraag me af waar alle fietsers tot die tijd moeten parkeren, zeker tegen tentamentijd wanneer het heel druk is in de UB. Een goede opmerking die avond kwam van UVSV. Voor hun pand aan de Drift komen parkeervakken zonder rek, wat lastig is omdat veel studenten geen standaard op de fiets hebben.”

De universiteitsraad is van plan om naar aanleiding van de informatieavond vragen te stellen aan het College van Bestuur over de stallingsmogelijkheden aan de Drift.

Advertentie