Geen fusie opleidingen VUmc en AMC

De twee Amsterdamse geneeskundeopleidingen blijven zelfstandig, ondanks de voorgenomen fusie tussen de academische ziekenhuizen in de hoofdstad.

De opleidingen Geneeskunde van de UvA en de VU worden verzorgd door respectievelijk het AMC en het VUmc. Die ziekenhuizen ontvouwden vandaag hun plannen voor vergaande samenwerking.

In het bacheloronderwijs verandert niets. Het masterprogramma wordt op termijn wel meer op elkaar afgestemd, vooral in het derde studiejaar. Maar ook deze opleidingen worden volgens een woordvoerder in de toekomst niet samengevoegd.

De academische ziekenhuizen willen daarnaast samen met de UvA en de VU bekijken of het mogelijk is om gezamenlijk een Graduate School voor Life Sciences op te tuigen. Daarin zouden alle masteropleidingen en het promotieonderzoek op het gebied van biomedische wetenschappen gebundeld moeten worden.

De plannen zijn nog weinig concreet omdat onder meer de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit de samenwerking moeten goedkeuren. In het voorjaar van 2014 valt er een definitief besluit over de fusieplannen.

Advertentie