Geen Nederlander in EU-commissie onderwijs

Er zitten geen Nederlanders meer in de onderwijscommissie van het Europese Parlement. Onbegrijpelijk, vindt de Landelijke Studenten Vakbond.

“Een van onze medewerkers zag het”, zegt de nieuwe voorzitter Tom Hoven. “Die volgt de internationale onderwijspolitiek.”

Hoven vindt dat Nederland in Europa zou moeten meepraten over onderwerpen als de Erasmusbeurzen en internationalisering. “Het gaat ook om het beeld dat je schept: alsof dit niet belangrijk is.”

In het vorige parlement zat Marietje Schaake (D66) in de onderwijscommissie. Zij gaat nu in de commissie buitenlandse zaken en de commissie internationale handel. Ook zit ze in de delegatie die contact onderhoudt met Amerikaanse afgevaardigden.

Leden van het Europese Parlement mogen in principe twee commissies kiezen. “Zo voorkom je dat ze een lange lijst van commissies achter hun naam zetten en nooit op komen dagen”, zegt Europarlementariër Lambert van Nistelrooy (CDA). “Bovendien hebben ze dan een specialisme.”

Hij wijst erop dat er wel Nederlandse parlementariërs meepraten in de commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken, waarin de jeugdwerkloosheid een groot onderwerp is en ook onderwijs een rol speelt. Dat zijn Hans Jansen (PVV), Agnes Jongerius (PvdA) en Jeroen Lenaers (CDA).

Ook in de commissie voor industrie, onderzoek en energie zitten drie Nederlanders: Esther de Lange (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66). In die commissie wordt onder meer het wetenschapsbeleid besproken.

Advertentie