Geen nieuw onderzoek naar verdwijnen basisbeurs

We weten al genoeg, vindt de Tweede Kamer. Er komt geen nieuw onderzoek naar de gevolgen van het leenstelsel, zoals CDA en andere oppositiepartijen graag hadden gewild.

Het afschaffen van de basisbeurs gaat gepaard met grote onzekerheden, waarschuwde Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) vorige week. Er is volgens hem niet goed uitgezocht hoe hoog de studieschulden gaan worden en hoeveel jongeren zich daardoor laten afschrikken. Ook de gevolgen voor de Rijksbegroting zijn hem te vaag.

Rog kreeg steun van ChristenUnie, SP, PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus. Maar volgens minister Bussemaker is er meer dan genoeg onderzoek verricht naar de gevolgen van een leenstelsel. We hebben nu eenmaal geen glazen bol, zei ze.

Om de oppositie de mond te snoeren, verzamelde Bussemaker afgelopen week de rapporten die in haar opdracht zijn geschreven en zette die online. Dit moet volgens haar genoeg zijn. De politiek moet een keer de knoop doorhakken en niet eindeloos om onderzoek blijven vragen.

Daar zijn regeringspartijen VVD en PvdA, geflankeerd door GroenLinks en D66, het mee eens. Ze stemden zojuist tegen de CDA-motie.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is teleurgesteld dat de motie is verworpen. De roep om nieuw onderzoek is geen vertragingstactiek, zegt voorzitter Ruud Nauts. “Studenten en politiek moeten weten wat de gevolgen van dit nieuwe leenstelsel zullen zijn. Dat kan alleen met gedegen, onafhankelijk onderzoek op grond van accurate data.”

Ook twee moties van Carola Schouten (ChristenUnie) werden zojuist verworpen door VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Zij pleitte daarin voor steun aan studenten die harder dan anderen door het leenstelsel worden getroffen: uitwonende gehandicapte studenten en masterstudenten van tweejarige bèta-technische opleidingen. 

Advertentie