Geen nieuwe roeibaan in De Uithof

Dit is de variant die volgens het onderzoeksrapport het beste zou zijn.

De plannen om in De Uithof een roeibaan te maken, gaan in de ijskast. Het College van Bestuur zegt op grond van een onderzoek  dat het idee niet haalbaar is. De roeiverenigingen Orca en Triton zijn teleurgesteld.

Een jaar geleden kondigde het bestuur van de Universiteit Utrecht een onderzoek aan naar de bouw van een roeibaan in De Uithof. Wat ooit begon als een wild plan uit de koker van Triton, bleek opeens een serieuze optie. Zo’n roeibaan zou bijdragen aan meer recreatiemogelijkheden in De Uithof en daarmee ook leiden tot meer levendigheid.

Een roeibaan in De Uithof leek een mooi alternatief want de studentenroeiverenigingen komen in het Merwedekanaal steeds meer onder druk te liggen. De gemeente wil de recreatievaart op dit kanaal vergroten en daardoor is de verwachting dat het roeien op de huidige locatie binnen enkele jaren praktisch onmogelijk zal worden. Eerder werd al bekend dat de wedstrijdroeiers van Orca en Triton tijdelijk gaan uitwijken naar Vianen.

Ingenieursadviesbureau Sweco kreeg de opdracht te verkennen wat mogelijk zou zijn in De Uithof. In eerste instantie kwamen er zestien varianten aan de orde. Die werden teruggebracht tot drie serieuze opties. In het definitieve rapport (pdf) spreekt het bureau over de variant aan de zuidkant van De Uithof, op het terrein van Diergeneeskunde. Dit zou een baan van 2000 meter lang en 100 meter breed. Deze variant kost relatief weinig groen, maar doorkruist wel fiets- en wandelpaden. Bovendien zou de faculteit Diergeneeskunde gecompenseerd moeten worden voor het verlies van ruimte.

Het bureau concludeert dat deze roeibaan in theorie mogelijk is. Wel zou het bestemmingsplan van gemeente en provincie veranderd moeten worden. De roeibaan zou soelaas bieden voor de roeiverenigingen en de levendigheid in De Uithof vergroten. Als nadeel noemt het rapport dat de ecologische waarde wordt aangetast en dat de bereikbaarheid om aandacht vraagt. Bovendien is de aanleg van een roeibaan een flinke investering.

Het College van Bestuur heeft het plan bekeken en is tot de conclusie gekomen dat het niet past in de plannen die de UU heeft met het Utrecht Science Park. “Een roeibaan aan de zuidzijde is een zeer omvangrijk element in het bestaande landschap en de UU is van mening dat dit niet past”, schrijft Leunie van Zwieten van Vastgoed & Campus namens de UU aan de roeiverenigingen. “Bovendien blokkeert de baan het verbeteren van de verbindingen met Bunnik en Amelisweerd.” De UU wijst erop dat verdeeldheid bestaat onder omwonenden en natuurorganisaties. Ook is het helemaal de vraag of het plan financieel haalbaar is.

De roeiverenigingen zijn zeer teleurgesteld over het besluit. “Wij hebben op het Merwedekanaal echt problemen en een trainingsbaan in De Uithof zou echt uitkomst hebben geboden. Onze wedstrijdroeiers kijken naar mogelijkheden in Vianen, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn”, vertelt Tritonvoorzitter Puck Kole. Hij geeft ook nog niet op. “Ik begrijp dat het besluit vooral is ingegeven vanuit planologisch oogpunt. Misschien kunnen we samen met de universiteit kijken of de eisen aangepast kunnen worden zodat het wel haalbaar is.”

Ondertussen zullen de roeiverenigingen op zoek moeten gaan naar alternatieven. Eerder zijn de Haarrijnse plan en een baan in de wijk Rijnenburg ( ten zuiden van knooppunt Ouderijn) ook als optie genoemd. De verenigingen zijn nog in gesprek met de gemeente om te kijken of in Rijnenburg zo’n baan gecombineerd kan worden met het opwekken van duurzame energie.

Tags: triton | orca

Advertentie