Geen onderzoek naar freelance docenten

Body: 

Externe docenten die per scriptie betaald krijgen? Van demissionair staatssecretaris Zijlstra hoeft de Onderwijsinspectie niet uit te zoeken hoe vaak dat in het hoger onderwijs voorkomt.

Externe docenten die per scriptie betaald krijgen? Van demissionair staatssecretaris Zijlstra hoeft de Onderwijsinspectie niet uit te zoeken hoe vaak dat in het hoger onderwijs voorkomt.

De PvdA had vragen gesteld over de freelance docent aan de Universiteit van Amsterdam, die volgens De Telegraaf betaald kreeg per goedgekeurde scriptie. Deze regeling zou fraude in de hand werken. De docent kreeg immers geen geld zolang hij iemand een onvoldoende gaf.

De Onderwijsinspectie zoekt dit nog uit. De universiteit stelt dat het anders in elkaar zit en Zijlstra wil er daarom nog niet veel over zeggen. “Indien het in het bericht geschetste beeld ook de daadwerkelijke praktijk is, is dat zeer ongewenst. Ik wil mij niettemin baseren op feiten.”

Toch vermoedt Zijlstra dat externe docenten wel vaker worden betaald op basis van ‘geleverde prestaties’. Dat hoeft volgens hem niet tot problemen te leiden, al stelt het wel “zeer hoge eisen” aan de kwaliteitsbewaking binnen een hogeschool. De examencommissie moet het eindniveau dan extra goed in de gaten houden.

Maar Zijlstra ziet geen aanleiding voor een groot onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de voorwaarden waaronder externe docenten worden ingehuurd. Er zijn net allerlei maatregelen genomen om het eindniveau in het hoger onderwijs beter te borgen. Zo heeft de examencommissie meer macht gekregen en let accreditatieorganisatie NVAO beter op de kwaliteit van afstudeerscripties.

Facebook Twitter Whatsapp Mail