Geen ruimte voor ‘lekenpraatje’ bij promoties

Een lege Senaatszaal in het Academiegebouw, normaal gesproken druk bezet

De Utrechtse Promovendi Partij (UPP) drong vorige maand in een brief aan het College van Bestuur aan op de invoering van het ‘lekenpraatje’. Promovendi bij andere universiteiten krijgen vaak wél de ruimte om hun specialistische onderzoek kort toe te lichten voor de promotieplechtigheid. Het praatje past volgens de partij bij de wens van universiteiten om beter met de buitenwereld te communiceren over resultaten van wetenschappelijk werk.

In een reactie laat het universiteitsbestuur weten de vraag van de UPP te begrijpen en te waarderen. De drukke bezetting van het Academiegebouw en vooral die van de Senaatszaal waar de promoties plaatsvinden maakt het echter onmogelijk aan het verzoek in te willigen. Jaarlijks vinden er in Utrecht zo’n 550 promoties plaats, vaak drie of vier per dag.

Volgens het universiteitsbestuur staat het promovendi vrij om zelf een ruimte te zoeken voor een presentatie over hun onderzoek. In haar eerdere brief liet de UPP weten dat er belangrijke nadelen kleven aan die optie. Zo moeten promovendi daar vaak extra kosten voor maken. Bovendien is het vervelend als bezoekers vanaf de locatie van de presentatie moeten verhuizen naar de Senaatszaal.

Advertentie