Geen sloop Vletweide

Body: 

Het SSH-complex Vletweide in Bunnik maakt niet plaats voor nieuwbouw. Het draagvlak voor sloop van de woningen ontbreekt.

Dit voorjaar maakte de SSH bekend dat de 98 2-kamerwoningen aan de rand van De Uithof in een dusdanig slechte staat verkeren dat sloop overwogen moest worden. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de SSH afbraak van een van de complexen ter sprake bracht.

Na een bewonersbijeenkomst werd de optie van sloop door de SSH voorgelegd aan de bewoners. Uit de uitkomsten van een enquête blijkt nu dat de bewoners weinig voelen het nieuwbouwscenario.

Samen met een bewonersvertegenwoordiging wordt onderzocht of er een mogelijkheid is de woningen grondig te renoveren met een minimum aan overlast voor de bewoners.

Facebook Twitter Whatsapp Mail