Geen stormloop op DUO in coronacrisis

Verlies bijbaantjes leidt niet tot meer lenen Foto: Piqsels.com

Veel studenten verliezen hun bijbaan, weet ook het ministerie van Onderwijs. Dat zou hun 400 à 500 euro in de maand schelen. Als studenten nu in de financiële problemen komen, mogen ze extra lenen bij DUO.

Maar dat doen ze niet, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van GroenLinks. Sterker nog, DUO maakt minder geld over. Het totale bedrag aan leningen daalde in februari, maart en april van 218 miljoen euro naar 214 miljoen euro.

“In de periode van 16 maart tot en met 22 april waren er gemiddeld 114 eerste aanvragen van de studielening per dag”, schrijft de minister. “In februari waren dit gemiddeld 165 eerste aanvragen per dag.”

Stormloop
Van een stormloop op studieleningen lijkt dus vooralsnog geen sprake. Misschien heeft het ermee te maken dat ouders hun studerende kinderen in de crisis steunen: 41 procent van de studenten in het hoger onderwijs heeft ouders met een inkomen van twee of drie keer modaal. In het voortgezet onderwijs is dat slechts 23 procent.

Opvallend is dat studenten met de rijkste ouders over het algemeen meer lenen (6.864 euro per jaar) dan studenten met de armste ouders (5.300 euro per jaar).

 

Tags: coronavirus | duo

Advertentie