Geen uitbreiding Law College; reguliere Rechtenopleiding blijft bestaan

Het lokaal van Utrecht Law College in 2006.

Het plan om het Law College uit te breiden naar vier colleges en de reguliere rechtenopleiding af te bouwen, is van de baan. Het profiel van het Utrecht Law College wordt verder aangescherpt.

In 2011 kondigde toenmalig decaan Henk Kummeling aan dat de reguliere rechtenopleiding zou verdwijnen. Utrecht zou alleen gaan voor de zeer gemotiveerde student met interesse in een academische benadering van het Recht. Het Utrecht Law College (ULC) zou worden uitgebreid naar vier voor in totaal vierhonderd studenten. Nu is definitief afgestapt van dat plan.

Het huidige bestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie heeft daar twee redenen voor. Het Utrechtse Law College ondervindt inmiddels concurrentie van andere universiteiten die ook met honourstrajecten zijn begonnen. Hierdoor groeit de  belangstelling voor het ULC niet meer. Een tweede reden draait om geld: het ULC met inmiddels twee colleges is duurder voor de faculteit en het  opheffen van de reguliere opleiding zorgt voor minder inkomsten.

De grote rechtenopleiding en de twee colleges van het Utrecht Law College (Sirius en Tilia) blijven dus naast elkaar bestaan. Gehoopt wordt op een jaarlijkse instroom van zo’n 750 studenten bij Rechtsgeleerdheid van wie er tussen de 100 en 150 naar het ULC willen.

Hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid Ton Hol wil het profiel van het ULC verder aanscherpen om het onderscheid met de reguliere opleiding te vergroten. De ideeën zijn nog in ontwikkeling, zegt Hol, maar gedacht wordt om voor de ULC-student naast aparte werkcolleges ook aparte hoorcolleges te ontwikkelen. Nu volgen alle rechtenstudenten die nog samen.

Ook wil Hol de collegestudent een versneld traject aanbieden voor de verplichte rechtenvakken zodat zij tijd krijgen om ook nog een minor te volgen bij bijvoorbeeld filosofie, psychologie of economie. Een vernieuwend idee is om de honoursstudenten andere tentamens te geven dan de studenten in de reguliere opleiding. “Je vraagt meer verdieping van de collegestudent, maar daar wordt nu niet op getoetst.”

De plannen moeten het Utrecht Law College meer onderscheidend maken. Hiermee hoopt Rebo per september 2017 voor het ULC het Kenmerk Kleinschalig & Intensief Onderwijs in de wacht te slepen. Hiermee mag de opleiding studenten blijven selecteren en ze een hoger collegegeld vragen. In het verleden dacht Rebo aan een bedrag van 500 euro bovenop het reguliere collegegeld, maar nu is nog onbekend om wat voor extra bijdrage het zal gaan . “Voor het Law College hebben we dat extra geld echt nodig, anders kunnen we de opleiding niet op de manier die we willen in de lucht houden. We hopen dat studenten dit geld extra kunnen lenen via het sociaal leenstelsel.”

Binnen de faculteitsraad van Rebo is er discussie of het Law College de faculteit echt zo veel meer kost dan de grotere opleiding. Het bestuur houdt echter voet bij stuk. “De hogere kosten zitten vooral in de personeelslasten: het intensieve tutoraat en de begeleiding van docenten bij de door studenten georganiseerde activiteiten. En hoewel de docent-studentratio nu nog niet heel erg verschilt met de grote opleiding, moeten de groepen op het Law College nog wel kleiner worden dan de 1 op 30 van nu.”

In september 2005 ging het eerste Law College van start met zo’n 75 geselecteerde studenten. Lees hier een analyse over tien jaar Utrecht Law College.

Advertentie