Geen uniforme ziekmeldprocedure voor studenten

Body: 

Het universiteitsbestuur wil vooralsnog geen universitaire regeling voor de manier waarop studenten zich ziek kunnen melden voor tentamens. Studenten in de universiteitsraad drongen hierop aan na ophef over het verplichte doktersbriefje bij sommige opleidingen.

Het universiteitsbestuur wil vooralsnog geen universitaire regeling voor de manier waarop studenten zich ziek kunnen melden voor tentamens. Studenten in de universiteitsraad drongen hierop aan na ophef over het verplichte doktersbriefje bij sommige opleidingen.

In de raadvergadering deze week herhaalde studentlid Roel Wouters de bezwaren die hij eerder uitte tegen het doktersbriefje waar sommige opleidingen om vragen bij ziekmeldingen voor verplichte studieonderdelen. Zo zou het gaan om een inbreuk op de privacy van studenten.

Wouters zette dat betoog kracht bij door te citeren uit een handleiding die artsenorganisatie KNMG leden meegeeft. Artsen zouden niet ten behoeve van buitenstaanders verklaringen moeten afleggen over de gezondheidssituatie van hun patiënten.

Volgens Wouters zou een algemene universitaire procedure bovendien misverstanden kunnen voorkomen. “Een huisgenoot van mij doet een opleiding bij Geesteswetenschappen, volgde een vak bij REBO en werd ziek. Die wist echt niet wat de ziekmeldprocedure was.”

In haar antwoord stelde collegevoorzitter Yvonne van Rooy terughoudend te willen zijn met algemeen geldende regels voor alle opleidingen en faculteiten. Wél was zij bereid te inventariseren op welke wijze universitaire opleidingen op dit moment omgaan met de problematiek.

Van Rooy: “Opleidingen kunnen dan leren van de best practices binnen onze instelling. Misschien kunnen we eens kijken hoe Geneeskunde omgaat met ziekmeldingen. Ik neem aan dat die opleiding precies weet wat er van huisartsen gevraagd mag worden.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail