(Geen) zilveren penning voor Theo Wubbels

Foto: Ivar Pel

"Ik snap wel waarom De Munt het zo moeilijk heeft”, grapte rector Bert van der Zwaan. Hij had de eer om tijdens de opening van het Utrecht Centre for Academic Teaching aan onderwijshoogleraar Theo Wubbels de Zilveren Penning van de Universiteit Utrecht te overhandigen. Maar wat bleek? De Munt had per ongeluk tien internationale medailles geleverd die de universiteit daar bij gelegenheid ook laat maken. De medailles hadden wel de opschriftTheo Wubbels Leermeester en inspirator. “Je krijgt nu deze medaille, maar we gaan zorgen dat je later echt de Zilveren Penning van de UU krijgt", aldus de rector.

De Zilveren Penning is de hoogste onderscheiding van de UU en wordt sinds 1992 uitgereikt. Vaak zijn het UU-bestuurders die bij hun vertrek zo'n penning krijgen, maar ook afzwaaiende burgemeesters van Utrecht hebben er één thuis liggen. “Nu willen we iemand eren die zoveel gedaan heeft voor het Utrechtse onderwijs”, aldus Van der Zwaan.

Wubbels heeft als hoogleraar Onderwijskunde tal van functies gehad om het onderwijs binnen de UU te verbeteren. Hij was wetenschappelijk directeur van het Ivlos,het interfacultair Instituut voor de Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden waar hij onder meer de opzet van het hele systeem van basis- en seniorkwalificaties voor zijn rekening nam. Hij was verder onder meer voorzitter van het programmabestuur van het Center of Excellence in University Teaching (Ceut) en initiatiefnemer van de academische Pabo.

In 2014 nam hij afscheid als hoogleraar en vice-decaan onderwijs bij Sociale Wetenschappen, maar is nog steeds actief bij de UU. “Ik werk nu nog op halve kracht, dat is ongeveer 35 uur per week”, zei de blij verraste Wubbels na afloop bij de borrel.

Advertentie