Geesteswetenschappen fuseert departementen

Body: 

De faculteit Geesteswetenschappen heeft vanaf 2013 geen zes maar vier departementen. Dat blijkt uit een nota van het faculteitsbestuur die naar alle medewerkers is verzonden.

De faculteit Geesteswetenschappen heeft vanaf 2013 geen zes maar vier departementen. Dat blijkt uit een nota van het faculteitsbestuur die naar alle medewerkers is verzonden.

Geesteswetenschappen laat zich bij de nieuwe organisatorische indeling van de faculteit leiden door de vier kennisdomeinen die de faculteit wil bestrijken. De huidige departementen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en Media- en Cultuurwetenschappen blijven in stand, maar er vinden ook twee fusies van departementen plaats.

In de eerste plaats worden de departementen Moderne Talen en Nederlands samengevoegd tot één departement Talen. Verder is er een samensmelting van het departement Wijsbegeerte en het departement Godgeleerdheid. In een niet zo ver verleden waren dit nog twee zelfstandige faculteiten. Door de eerder aangekondigde facultaire keuze om de opleiding theologie af te bouwen, wordt de nieuwe naam van het departement Wijsbegeerte en Religiewetenschap.

De organisatorische wijziging staat vermeld in de Nota 2015 waarvan de faculteit donderdag een groot aantal hoofdstukken verspreidde onder de medewerkers. De nota is een verdere uitwerking van de eerdere nota Ambitie en Krimp en maakt duidelijk welke plannen de faculteit heeft voor het onderwijs en onderzoek en voor de eigen organisatie.

Zo wil Geesteswetenschappen investeren in sterke onderzoeksgroepen die een relatie hebben met de universitaire speerpunten. Daarnaast komt er een prestatieprikkel voor individuele onderzoekers in de vorm van een beoordelingssysteem dat de omvang van de onderzoekstijd bepaalt. Op het vlak van het onderwijs is er ondermeer sprake van de introductie van samenhangende onderwijspakketten waaruit studenten verplicht moeten kiezen.

In de nieuwe Nota wordt ook een financieel perspectief van de faculteit geschetst. Daarbij wordt een gunstigere inschatting gemaakt van de benodigde bezuinigingen dan eerder voorzien, al maakt de faculteit de kanttekening dat de huidige politieke ontwikkelingen hier verandering in kunnen aanbrengen. Collegelid Hans Amman zei onlangs in een commissievergadering van de U-raad dat hij met de faculteit praat over maatregelen om de tekorten weg te werken.

De plannen van de faculteit worden de komende weken besproken door departementshoofden, door onderwijs- en onderzoeksdirecteuten en door de  faculteitsraad. Eind deze maand vindt er vervolgens een grote oploop plaats voor medewerkers van de faculteit.

Facebook Twitter Whatsapp Mail