Geesteswetenschappen parkeert privacydiscussie

Docenten zullen niet worden geschaad door het publiceren van opmerkingen van studenten over hun onderwijs. Dat benadrukte het bestuur van Geesteswetenschappen eind vorige week in een raadsvergadering. De personeelsgeleding van de faculteitsraad houdt bedenkingen, maar wacht een evaluatie af.

Angst. Dat is volgens decaan Wiljan van den Akker de voedingsbodem voor de bezwaren tegen het nieuwe digitale cursusevaluatiesysteem Caracal. Zo moeten docenten er nog aan wennen dat de antwoorden op open vragen over hun cursus nu zichtbaar zijn voor alle studenten die de cursus hebben gevolgd.

Van den Akker gaf toe zich zorgen te maken over de angstgevoelens, vooral ook omdat die zich “moeilijk laten kanaliseren”. Het blijkt moeilijk het onderwerp bespreekbaar te maken. Er zijn zelfs opleidingscommissies die weigeren te werken met het nieuwe systeem. “Maar wij zien geen reden om besluiten terug te draaien. Wij willen graag zo transparant mogelijk omgaan met de oordelen van studenten over ons onderwijs. De meeste medewerkers zijn trouwens erg tevreden over het nieuwe systeem.”

In de faculteitsraad reageerde Van den Akker vrijdag op een notitie van de personeelsgeleding. Dat studenten meer feedback moeten krijgen over wat er met hun oordeel over cursussen gebeurt, stond niet ter discussie. Daartoe was eerder al besloten. Maar nu zo’n systeem daadwerkelijk wordt ingevoerd, blijkt dat tot vragen te leiden, onder meer over de privacy van docenten, maar ook over de rol van de opleidingscommissies.

De decaan verwierp de suggestie dat de ‘privacy’ van een docent in het geding is. “Laten we niet vergeten dat we het hier hebben over het werk dat iemand doet: college geven, niet over met wie iemand getrouwd is en wat hij of zij naast dat huwelijk nog uitspookt.”

Van den Akker zei er bovendien van overtuigd te zijn dat de vrees voor ondoordachte of zelfs hatelijke opmerkingen van studenten, die anoniem mogen reageren, ongegrond is. “Misschien dat studenten nu nog uit de heup schieten, maar dat verandert als ze weten dat dat open en bloot voor mede-cursisten te zien is. Er zal een zelfreinigend vermogen optreden.”

Van docenten verwacht de decaan op hun beurt ook  een zelfreinigend vermogen. “Wat is er mis mee om toe te geven dat er dingen in je college minder goed liepen? Word je dan ontslagen?”

De studentgeleding in de raad liet bij monde van voorzitter Aafje de Roest weten het faculteitsbestuur volledig te steunen. “Vanuit het perspectief van studenten is een zo groot mogelijke openheid hierover het beste.”

Enkele leden van de personeelsgeleding waren niet overtuigd. Raadslid Franck Meijboom vroeg zich af wat er gebeurt met onwenselijke uitingen van studenten nu het voorspelde proces van zelfreiniging zich nog moet voltrekken. Zijn collega Eric Ottenheijm vond dat het faculteitsbestuur zich moet afvragen waar het wantrouwen van opleidingscommissies vandaan komt. Hij drong erop aan meer draagvlak te zoeken voor de nieuwe evaluatiesystematiek.

Geen van de critici wilde de privacydiscussie werkelijk op de spits drijven. De personeelsgeleding nam genoegen met de toezegging dat het faculteitsbestuur een rondgang maakt langs de opleidingscommissies. Verder wacht zij de geplande evaluatie van Caracal af. Daarin zal expliciet aandacht besteed worden aan mogelijke bezwaren van docenten, zo beloofde het faculteitsbestuur.

Ook de studenten moeten nog beter geïnformeerd worden over de nieuwe manier van cursusevaluaties, vond de studentgeleding. Studenten hebben wel een algemene mail ontvangen, maar krijgen bijvoorbeeld niet te horen wanneer de resultaten van de evaluatie van hun cursus te zien zijn op internet. 

Advertentie