Geesteswetenschappen schrapt banen

Body: 

Om de Utrechtse Geesteswetenschappen financieel op orde te krijgen, moeten nog zo’n 24 voltijdsbanen verdwijnen. De faculteit vraagt het universiteitsbestuur daarnaast om 2,3 miljoen euro om te investeren.

Om de Utrechtse Geesteswetenschappen financieel op orde te krijgen, moeten nog zo’n 24 voltijdsbanen verdwijnen. De faculteit vraagt het universiteitsbestuur daarnaast om 2,3 miljoen euro om te investeren.

Dit blijkt uit de nieuwe nota Horizon 2015-2020 die het faculteitsbestuur dinsdagavond mailde naar alle medewerkers. Het faculteitsbestuur voorziet in 2015 een exploitatietekort van 3,7 miljoen euro wanneer niet wordt ingegrepen.

Dat er flink bezuinigd moet worden, komt niet als een verrassing. Eerder was al bekendgemaakt dat de faculteit wilde besparen door een andere facultaire indeling en ingrepen in het onderwijs (cursusreductie) en onderzoek (verlaging standaardonderzoeksaanstelling). Ook moeten de opleiding Portugees en de studierichting Theologie verdwijnen.

In de nieuwe nota kunnen medewerkers voor het eerst lezen wat de personele consequenties zullen zijn. Het schrappen van Portugees en Theologie gaat bijvoorbeeld, afgezien van de tijdelijke medewerkers, ten koste van 10,5 fte.

Andere Utrechtse onderzoekers en docenten hoeven – mits in vaste dienst - niet voor hun baan te vrezen, denkt het faculteitsbestuur. Een strenge vacaturestop bij afloop van contracten van tijdelijk personeel en bij pensioneringen moet hieraan bijdragen.

Bij de ondersteunende diensten moeten per 2015 13,4 fte vaste medewerkers elders onderdak hebben gevonden. De faculteit wil in ieder geval het Kennispunt opheffen en het facultaire theater, Studio T,  bij een ander onderdeel van de universiteit onderbrengen, bijvoorbeeld bij Parnassos.

Dit najaar wil de faculteit een reorganisatieplan opstellen voor de 23,9 fte die moeten verdwijnen en voor de verdere gevolgen van de nieuwe facultaire structuur.

De faculteit vraagt daarnaast 2,3 miljoen aan het college van bestuur om de komende drie jaar nieuwe investeringen te doen. Daarbij gaat het onder meer om verbetering van de didactiek en van de begeleiding van studenten. Maar bijvoorbeeld ook om de opbouw van minoren op het gebied van Azië-studies en investeringen in het universitaire onderzoeksspeerpunt Instituties.

Facebook Twitter Whatsapp Mail